Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę z wyraźnie oznaczonym numerem posesji o godzinie 06.00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m od jej osi.

Wersje do druku harmonogramów