Referat Infrastruktury i Inwestycji prowadzi sprawy z zakresu:

 • inwestycji gminnych dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, drogownictwa, oświetlenia ulicznego i pozostałego zakresu inwestycyjnego; 
 • utrzymania dróg i ciągów pieszych;
 • oświetlenia ulicznego; 
 • sprawowania opieki nad cmentarzami wojennymi;
 • prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych;
 • współpracy europejskiej i pozyskiwania pozabudżetowych środków zewnętrznych;
 • promocji Gminy;
 • działań kancelarii urzędu;
 • obsługi administracyjnej urzędu;
 • planowania przestrzennego; 
 • remontów, modernizacji i bieżącej eksploatacji lokali i budynków,   stanowiących mienie komunalne gminy;
 • profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Jest właściwy w sprawach: 

 • prowadzenia i nadzoru całości spraw należących do zakresu zadań podległej komórki;
 • planowania, organizowania, koordynowania i prowadzenia spraw określonych w zakresie zadań podległego referatu. 

Inspektor:

Monika Nejman pokój nr 24  tel. 42 277 14 44 wew. 125 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jest właściwy w sprawach:

 • redakcji gazety samorządowej Gminniak, w tym: przygotowanie, nadzór i realizacja wydania;
 • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Ozorków;
 • współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami w celu realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. 

 

 

 • prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Gminy Ozorków;
 • współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami oraz organizacjami w celu realizacji projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych. 

 Podinspektor

Monika Cybulska pokój nr 11 tel. 42 277 14 44 wew. 110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Prowadzenie spraw w zakresie elektryfikacji :
  • czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
  • koordynacja prac związanych z budową oświetlenia ulicznego,
  • rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego
 • Wydawanie uzgodnień dotyczących przebiegu i lokalizacji projektowanej infrastruktury w obrębie dróg gminnych,
 • Opracowywanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego i naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego,
  • Współpraca w prowadzeniu całokształtu spraw z zakresu infrastruktury drogowej, podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu technicznego dróg na terenie Gminy, w tym:
   prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg gminnych i mostów,
  • przygotowywanie skróconej dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich dla robót na drogach nie wymagających pozwolenia na budowę,
  • nadzorowanie wykonawstwa i odbiory dróg i robót prowadzonych w pasie drogowym,
  • utrzymanie dróg gminnych, kontrola dróg i ich stanu w zakresie oznakowania, przygotowanie i realizacja remontów i napraw,
  • realizowanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i koszeniem poboczy,
  • rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia dróg na terenie Gminy,
  • wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób na terenie Gminy;
 • Współpraca w prowadzenie spraw z zakresu zakrzaczeń - zadrzewień zagrażających bezpieczeństwu na drogach.
 • Współpraca w prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów na terenie gminy, w tym realizacja nasadzeń wynikających z wydanych decyzji z zakresu pasów drogowych.
 • Sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi. 

 Pomoc administracyjna

Wiktoria Jarosik - pok. 11 tel. 42 277 14 44 wew. 110, e-mail: jarosikTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Adam Pędzimąż - pok. 11 tel. 42 277 14 44 wew. 110, e-mail: apedzimazTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

• Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu infrastruktury drogowej, podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu technicznego dróg na terenie Gminy:

o prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg gminnych i mostów,
o przygotowywanie skróconej dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich dla robót na drogach nie wymagających pozwolenia na budowę,
o współpraca w wydawaniu uzgodnień dotyczących przebiegu i lokalizacji projektowanej infrastruktury w obrębie dróg gminnych,
o współpraca w opracowywaniu decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego i naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego,
o nadzorowanie wykonawstwa i odbiory dróg i robót prowadzonych w pasie drogowym,
o utrzymanie dróg gminnych, kontrola dróg i ich stanu w zakresie oznakowania, przygotowanie i realizacja remontów i napraw,
o realizowanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i koszeniem poboczy,
o rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia dróg na terenie Gminy,
o wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób na terenie Gminy;

• Współpraca prowadzeniu spraw w zakresie elektryfikacji :

o czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
o koordynacja prac związanych z budową oświetlenia ulicznego,
o rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia ulicznego

• Prowadzenie spraw z zakresu zakrzaczeń - zadrzewień zagrażających bezpieczeństwu na drogach.
• Prowadzenie spraw w zakresie usuwania drzew i krzewów na terenie gminy, w tym realizacja nasadzeń wynikających z wydanych decyzji z zakresu pasów drogowych.