Wpłaty za:

- odpady komunalne,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od nieruchomości

dokonujemy na indywidualne konta bankowe.

Wpłaty za:

- opłatę skarbową,

- podatek od środków transportowych,

- zajęcie pasa drogowego,

- opłatę za zezwolenie alkoholowe,

- opłatę za ścieki,

- opłatę produktową,

- opłatę za psa,

- opłatę eksploatacyjną,

- opłatę targową,

- opłaty lokalne, w tym: opłata za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne, czynsze lokale użytkowe, czynsze mieszkalne, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż majątku gminy oraz inne opłaty stanowiące dochód budżetu Gminy Ozorków

dokonujemy na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE 06 8786 0001 0000 1502 2000 0003

Wpływy z udziałów w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz Gminy Ozorków

dokonujemy na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE 33 8786 0001 0000 1502 2000 0002

Wpłaty związane z opłatą za udostępnienie danych osobowych

dokonujemy na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY W OZORKOWIE 58 8786 0001 0000 1502 2001 0222