-  Informacja z dnia 30 marca 2022 roku dot. wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 836 położonej w miejscowości Sokolniki-Las.

 

miejscowość

Sokolniki-Las

nr działki/ pow.

836 / pow.0,1663 ha

nr księgi wieczystej

LD1G/00042966/3

opis

Nieruchomość położona przy ulicy Żwirki 8 w odległości ok. 3km od Ozorkowa,
ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zalesione, podzielone na działki budowlane, w większości bez zabudowy.

 

Działka budowlana, zabudowana domkiem letniskowym oraz budynkiem gospodarczym, ogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, ul. Żwirki.

Teren nieruchomości porośnięty drzewami 70-letnie sosny i .

Przyłącze wodociągowe czynne, przyłącze elektryczne obecnie odcięte.

MPZP

Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 41MN

forma zbycia

Sprzedaż w trybie przetargowym

cena wywoławcza

150 000,00 zł

wadium

 15 000,00 zł

termin dostarczenia wadium

 16.03.2022 r.

termin przetargu

22.032022 r.

link do uchwały/zarządzenia

Link do zarządzenia nr 846/2022

kontakt

Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 


miejscowość Leśmierz, budynek nr 27
lokal / nr działki Lokal nr 16 / działka nr 20/3
nr księgi wieczystej LD1G/00049225/6
powierzchnia Lokal o powierzchni 172,13 m2 wraz z udziałem ułamkowym 17213/112909 z działki gruntu nr 20/3 oraz w częściach wspólnych nieruchomości.
opis

Lokal mieści się na parterze budynku i składa się z 2 sal, sklepu, sieni, pokoju socjalnego, 2 łazienek, sali głównej i kotłowni.

Media – elektryczność (brak licznika, woda(brak przyłącza) i kanalizacja w budynku. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Stan techniczny lokalu wymaga gruntownego remontu, wymiany instalacji, tynków, posadzek i stolarki. Zły stan stropu i pokrycia dachowego (eternit).

MPZP Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej ozn. K14MN/MR.
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
Cena wywoławcza 60 000,00 zł
wadium 6 000,00 zł
Termin dostarczenia wadium 8.06.2022 r.
Termin przetargu 14.06.2022 r.
link do uchwały/zarządzenia Zarządzenie Nr 894/2022 Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 16 usytuowanego w budynku nr 27 na działce oznaczonej nr 20/3 położonej w obrębie i miejscowości Leśmierz.
termin przetargu  20.07.2021 r.
kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

les1 | les2 | les3

 

 

 

WYNIKI PRZETARGÓW

 


 

miejscowość Sokolniki-Las
nr działki 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5
nr księgi wieczystej LD1G/00065056/8
powierzchnia Po 0,1000 ha wraz z udziałem 1/6 w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 4150/6    
o powierzchni 0,2365 ha.
opis

 

Nieruchomości położone w południowo-zachodniej części Sokolnik-Lasu, na obszarze osady Piaski Wróblewskie, przy ulicy Piaski Wróblewskie 23, w odległości ok. 3km
od Ozorkowa, ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz małe kompleksy leśne.

Działki budowlane, niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie prostokąta
o wymiarach 42m na 23,8m. Działka 4150/5 posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach 43m na średnio 23,3m, spowodowany koniecznością wydzielenia łopatki do zawracania. Działki dłuższym bokiem przylegają do drogi wewnętrznej.

Teren działek porośnięty lasem, grunt piaszczysty. Zabudowa działek wymaga usunięcia części drzewostanu.

Instalacja elektryczna NN oraz wodociąg gminny w ul. Piaski Wróblewskie.

Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty uzbrojenia terenu i utrzymania drogi wewnętrznej. Uzbrojenie mediami wymaga wykonania wspólnych przyłączy w drodze wewnętrznej 4150/6. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działce 4150/6 w związku z budową
i eksploatacją sieci wodociągowej na rzecz Gminy Ozorków.

 

MPZP Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 67MN
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
cena wywoławcza działek o nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4 – 73 800 zł w tym podatek Vat 23%
działki o nr 4150/5 – 67 650  zł w tym podatek Vat 23%
wadium działki nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4 – 7 380  zł
działka nr 4150/5 – 6 764 zł
termin dostarczenia wadium 9.06.2021
termin przetargu  15.06.2021 zgodnie z harmonogramem
link do uchwały/zarządzenia

Zarządzenie Nr 701/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5, 4150/6 położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las

kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

dzialki 1 dzialki 2 dzialka Wroblewskie

 

ikona pdf - Informacja z dnia 23 czerwca 2021 roku dot. wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sokolniki-Las, oznaczonych nr działek 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5

 


 

miejscowość Sokolniki-Las
nr działki 4150/7
nr księgi wieczystej LD1G/00065056/8
powierzchnia 0,1505 ha wraz z udziałem 1/6 w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 4150/6    
o powierzchni 0,2365 ha.
opis

Nieruchomość położona przy ulicy Piaski Wróblewskie 23, w odległości ok. 3km
od Ozorkowa, ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz małe kompleksy leśne.

Działka budowlana, niezabudowana, w kształcie trapezu prostokątnego, nieogrodzona, porośnięta lasem, grunt piaszczysty.

 Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ul. Wiosennej (gm. Zgierz), działka drogowa 4150/6 stanowi drogę wewnętrzną i zapewnia dojazd do ul. Piaski Wróblewskie
(gm. Ozorków).

Instalacja elektryczna NN oraz wodociąg w ul. Wiosennej oraz w ul. Piaski Wróblewskie,
na działce znajduje się hydrant przeciwpożarowy.

 

Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty uzbrojenia terenu i utrzymania drogi wewnętrznej. Uzbrojenie mediami wymaga wykonania wspólnych przyłączy w drodze wewnętrznej 4150/6. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działce 4150/6 w związku z budową i eksploatacją sieci wodociągowej na rzecz Gminy Ozorków.

MPZP Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 67MN
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
cena wywoławcza  100 000 zł z podatkiem Vat 23%
wadium  10 000 zł
termin dostarczenia wadium 19.02.2021r. 
termin przetargu 25.02.2021r. 
link do uchwały/zarządzenia

Zarządzenie Nr 652/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 4150/7 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las

kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

  dzialki 09   dzialki 10

 

ikona pdf - Informacja z dnia 5 marca 2021 roku dot. wyniku VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki-Las, oznaczonej nr działki 4150/7.