Informacje o wynikach przetargów


 

miejscowość Leśmierz, budynek nr 27
lokal / nr działki Lokal nr 16 / działka nr 20/3
nr księgi wieczystej LD1G/00049225/6
powierzchnia Lokal o powierzchni 172,13 m2 wraz z udziałem ułamkowym 17213/112909 z działki gruntu nr 20/3 oraz w częściach wspólnych nieruchomości.
opis

Lokal mieści się na parterze budynku i składa się z 2 sal, sklepu, sieni, pokoju socjalnego, 2 łazienek, sali głównej i kotłowni.

Media – elektryczność (brak licznika, woda(brak przyłącza) i kanalizacja w budynku. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Stan techniczny lokalu wymaga gruntownego remontu, wymiany instalacji, tynków, posadzek i stolarki. Zły stan stropu i pokrycia dachowego (eternit).

MPZP Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej ozn. K14MN/MR.
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
Cena wywoławcza 75 000,00 zł
wadium 7 500,00 zł
Termin dostarczenia wadium 1.06.2023 r.
Termin przetargu 6.06.2023 r.
link do uchwały/zarządzenia Zarządzenie Nr 1130/2023
kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

les1 | les2 | les3

 

 

 

WYNIKI PRZETARGÓW

 


 

miejscowość Sokolniki-Las
nr działki 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5, 4150/7
nr księgi wieczystej LD1G/00065056/8
powierzchnia Pow. działek  0,1000 ha wraz z udziałem 1/6 w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 4150/6 o pow. 0,2365 ha, działka 4150/8 -0,1505 ha    
opis

 

Nieruchomości położone w południowo-zachodniej części Sokolnik-Lasu, na obszarze osady Piaski Wróblewskie, przy ulicy Piaski Wróblewskie 23, w odległości ok. 3km
od Ozorkowa, ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz małe kompleksy leśne.

Działki budowlane, niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie prostokąta
o wymiarach 42m na 23,8m. Działka 4150/5 posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach 43m na średnio 23,3m, spowodowany koniecznością wydzielenia łopatki do zawracania. Działki dłuższym bokiem przylegają do drogi wewnętrznej. Działka 4150/7 – kształt zbliżony do trapezu.

Teren działek porośnięty lasem, grunt piaszczysty. Zabudowa działek wymaga usunięcia części drzewostanu.

Instalacja elektryczna NN oraz wodociąg gminny w ul. Piaski Wróblewskie. Wodociąg gminny w drodze wewnętrznej.

Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty uzbrojenia terenu i utrzymania drogi wewnętrznej. Uzbrojenie mediami wymaga wykonania wspólnych przyłączy w drodze wewnętrznej 4150/6. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działce 4150/6 w związku z budową
i eksploatacją sieci wodociągowej na rzecz Gminy Ozorków.

 

MPZP Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 67MN
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
cena wywoławcza

działek o nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5 – 123 000,00 zł w tym podatek Vat 23%

działka nr 4150/7 – 147 600,00 zł w tym podatek Vat 23%
wadium

działki nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, działka nr 4150/5 – 12 300,00 zł

działka nr 4150/7 – 14 760,00 zł
termin dostarczenia wadium 14.04.2023r.
termin przetargu 25.04.2023  zgodnie z harmonogramem – od godz.  9.00 do 14.00
link do uchwały/zarządzenia

Zarządzenie Nr 1104_23

kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

dzialki 1 dzialki 2 dzialka Wroblewskie