Podinspektor

Monika Cybulska tel. 42 277 14 44 wew. 127Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój nr 6

Prowadzone sprawy:

-       gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę,

-       prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

-       prowadzenie spraw dotyczących wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu    zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń,

-       prowadzenie ewidencji deklaracji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym jej aktualizacja i weryfikacja,

-       przyjmowanie i księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

ikona pdf - Nowy system odbierania odpadów komunalnych.

ikona pdf - Ulotka informacyjna dotycząca prawidłowej segregacji odpadów komunalych.

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości zamieszkałe

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości niezamieszkałe

ikona pdf - Obowiązujące stawki i terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

ikona pdf - Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn.

ikona pdf - Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów.

ikona pdf - Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice.

ikona pdf - Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki.

ikona pdf - Rejon E 1 – miejscowości: Sokolniki Las.

ikona pdf - Rejon E 2 – miejscowości: Sokolniki Las.

 


DRUKI DO POBRANIA:

 

ikona pdf - Deklaracja opłat za odpady komunalne

ikona pdf- Sprawozdanie kwartalne - nieczystości ciekłe

ikona pdf- Sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Sprawozdanie roczne PSZOK

ikona pdf - Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ikona pdf - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 ikona pdf - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków

Wyrzucanie zbędnych medykamentów do kosza na śmieci nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli wrzucimy je bez namysłu do kosza na śmieci to zawędrują na składowisko odpadów, gdzie powoli, ale systematycznie będą truć glebę i przesączać się do wód gruntowych, lub spłyną wodami powierzchniowymi. Wrzucenie ich do toalety powoduje skażenie, z którymi oczyszczalnie do końca sobie nie poradzą. Wtedy zawędrują do wód powierzchniowych. W konsekwencji przenikną do roślin, czy wody dostarczanej do gospodarstw domowych. Najlepszym dowodem są badania laboratoryjne, które wykazały szkodliwy wpływ nieutylizowanych farmaceutyków na żywe organizmy. Mogą wpływać na wielkość wylęgu płazów i ryb, czy doprowadzić do zaburzeń w proporcjach płci gatunków tych zwierząt. Grupą leków szczególnie szkodliwych dla środowiska, są antybiotyki. Zdaniem ekspertów Polacy kupują ich ogromne ilości, które często lądują po prostu w śmietnikach lub trafiają do kanalizacji wraz ze ściekami komunalnymi bądź szpitalnymi. Co więcej, taki stan rzeczy doprowadza do uodpornienia się niebezpiecznych drobnoustrojów.

Wykaz ustawionych pojemników:

Leśmierz

 • Apteka w Leśmierzu, Leśmierz 18/9

Solca Wielka

 • Apteka w Solcy Wielkiej 57

Sokolniki Las

 • Apteka w Sokolnikach Lesie, Plac Targowy


Do pojemnika można wrzucać:

 • tabletki, drażetki
 • ampułki
 • maści, proszki
 • syropy krople
 • roztwory w szczelnie zamkniętych
 • opakowaniach

Do pojemnika nie wolno wrzucać:

 • igieł i strzykawek

 

Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów

 

Czerchów

 • przy OSP - (tworzywa sztuczne, szkło)

Leśmierz

 • przy szkole - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy budynku GOK - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy bloku nr 4- (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy bloku nr 22/28 - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy bloku nr 24 - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy bloku nr 30 - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy bloku nr 35 - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy bloku nr 39 - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)

Modlna

 • przy sklepie GS - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy szkole - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)

Skotniki

 • przy sklepie - (tworzywa sztuczne, szkło)

Solca Wielka

 • przy szkole - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)
 • przy sklepie GS - (tworzywa sztuczne, szkło)

Wróblew

 • przy bloku nr 33 - (tworzywa sztuczne, szkło, papier)

Nieczystości ciekłe

Informacje dla mieszkańców Gminy Ozorków:

Zgodnie z art.3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.) Gmina Ozorków jest obowiązana prowadzić ewidencję:

 1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 2. oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Firmy wywożące nieczystości ciekłe

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy w Ozorkowie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych:

 • Marzena Sęczkowska „CARO”, 95-100 Zgierz, Adolfów ul. Ozorkowska 8, tel. (42)7164121;
 • Mirosław Komorowski „Wywóz Nieczystości Płynnych”, 95-100 Zgierz ul. Witosa 39A, tel. (42)7175495;
 • Dariusz Lewandowski „MADAR”, 95-035 Ozorków, ul. Wschodnia 1, tel. 666052969;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o PGKiM Sp. z o.o., 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2, tel. (24)7212285, fax (24)7213511;
 • RS-II Sp z o.o., 95-100 Zgierz, ul. 3-go Maja 10, tel. (42)7162580, tel./fax (42)7190485;
 • SZAMBELAN Kazimierz Jaworski, 95-035 Ozorków, Helenów 25 tel. 785641281;
 • Zakład Robót Sanitarnych "Sanator-Bis"Sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Kwasowa 2, tel: 42 712 55 57, fax: 42 712 55 48;
 • SZAMBODŻET Zbigniew Kociołek, Helenów 26 95-035 Ozorków, tel: 662 955 035;  

Firmy wpisane do rejestru działalości regulowanej

Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Ozorków:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o., 91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2, tel. (42)6160209, (42)6160414 fax (42)6160751;
 • PreZero Service Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, tel. (24)2542987;
 • Zakład Robót Sanitarnych „SANATOR” Sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień, ul. Pańska 68/70, tel. (42)7125721;
 • Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, tel. (42)2771400, fax (42)2771401;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24, tel. (42)7162297, (42)7164472, tel./fax (42)7164465;
 • RS-II Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. 3-go Maja 10, tel. 42 716 25 80, tel./fax (42)7190485;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. PGKiM Sp. z o.o., 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2, tel. (24)7212285, fax (24)7213511;
 • REMONDIS Sp. z o. o., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 6, tel: (42)6809162;
 • ALBA Ekoplus Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2, tel. 32 262 50 29;
 • ALBA Południe Polska Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocmentarna 2, tel. 32 396 92 09

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Czytaj więcej: Firmy wpisane do rejestru działalości regulowanej