ikona pdf - Nowy system odbierania odpadów komunalnych.

ikona pdf - Ulotka informacyjna dotycząca prawidłowej segregacji odpadów komunalych.

ikona pdf - Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020 ROKU

ikona pdf - Rejon A – miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn.

ikona pdf - Rejon B – miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów.

ikona pdf - Rejon C – miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice.

ikona pdf - Rejon D – miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki.

ikona pdf - Rejon E 1 – miejscowości: Sokolniki Las.

ikona pdf - Rejon E 2 – miejscowości: Sokolniki Las.

ikona pdf - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk obowiązujący od 01.01.2020 r - wzór

 


DRUKI DO POBRANIA:

 

ikona pdf- Sprawozdanie kwartalne - nieczystości ciekłe

ikona pdf- Sprawozdanie półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Sprawozdanie zerowe podmiotu odbierającego odpady komunalne

ikona pdf - Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ikona pdf - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 ikona pdf - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ikona pdf - Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

INFORMACJA

Urząd Gminy Ozorków informuje, że w związku z obecną sytuacją
związaną z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MODLNEJ
czynny jest w ograniczonym zakresie tj.
w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:00 – do 12:00.

 

 

Firma odbierająca opony rolnicze

Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, tel. 61 281 06 11, 726 008 480, adres strony: www.recykl.pl.

Cennik dostępny na stronie internetowej: https://sodo.recykl.pl.

Odbiór folii po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniową, po nawozach sztucznych oraz bigbagi

Firma odbierająca folie po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniową, po nawozach sztucznych oraz bigbagi
PHU „SO-MASZ” s.c. Janusz i Krzysztof Socha, 98-100 Łask, ul. Leśników Polskich 65
Tel. 43 675 15 35 lub 605 684 846, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oferta firmy:
Zbiórkę przeprowadzamy samochodem dostawczym z kontenerem o poj. 20m3. Proponowana kwota za zbiórkę uzależniona jest od ilości folii i wynosi objętościowo :
- od 0 do ¼ kontenera (ok. 5m3) 100zł (opłata minimalna)
- od ¼ do ½ kontenera 200zł
- od ½ do ¾ kontenera 300zł
- powyżej ¾ kontenera 400zł
Posiadamy stosowne zezwolenia do prowadzenia tego typu działalności, wystawiamy pokwitowanie odbioru. W przypadku zainteresowania państwa naszą propozycją prosimy o kontakt.

Odbiór odpadów komunalnych - informacja

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ozorków oraz obsługę  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Modlnej świadczy firma:
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 (poprzednia nazwa Toensmeier Centrum Sp. z o.o.).
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady stanowiące odpady komunalne są zagospodarowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku 99-314 Krzyżanów. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania są zagospodarowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Frankach, Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Modlnej.
PSZOK w Modlnej świadczy usługi 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, dni świątecznych i niedziel), w godzinach: poniedziałek – środa 7:00 – 12:00 i piątek – sobota12:00 –17:00.

Czytaj więcej: Odbiór odpadów komunalnych - informacja

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków

Wyrzucanie zbędnych medykamentów do kosza na śmieci nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli wrzucimy je bez namysłu do kosza na śmieci to zawędrują na składowisko odpadów, gdzie powoli, ale systematycznie będą truć glebę i przesączać się do wód gruntowych, lub spłyną wodami powierzchniowymi. Wrzucenie ich do toalety powoduje skażenie, z którymi oczyszczalnie do końca sobie nie poradzą. Wtedy zawędrują do wód powierzchniowych. W konsekwencji przenikną do roślin, czy wody dostarczanej do gospodarstw domowych. Najlepszym dowodem są badania laboratoryjne, które wykazały szkodliwy wpływ nieutylizowanych farmaceutyków na żywe organizmy. Mogą wpływać na wielkość wylęgu płazów i ryb, czy doprowadzić do zaburzeń w proporcjach płci gatunków tych zwierząt. Grupą leków szczególnie szkodliwych dla środowiska, są antybiotyki. Zdaniem ekspertów Polacy kupują ich ogromne ilości, które często lądują po prostu w śmietnikach lub trafiają do kanalizacji wraz ze ściekami komunalnymi bądź szpitalnymi. Co więcej, taki stan rzeczy doprowadza do uodpornienia się niebezpiecznych drobnoustrojów.

Wykaz ustawionych pojemników:

Leśmierz

  • Apteka w Leśmierzu, Leśmierz 18/9

Solca Wielka

  • Apteka w Solcy Wielkiej 57


Do pojemnika można wrzucać:

  • tabletki, drażetki
  • ampułki
  • maści, proszki
  • syropy krople
  • roztwory w szczelnie zamkniętych
  • opakowaniach

Do pojemnika nie wolno wrzucać:

  • igieł i strzykawek