W związku z występującymi opadami śniegu oraz śniegu z deszczem przypomina się właścicielom nieruchomości o obowiązku dotyczącym usuwania jego nadmiaru z dachów budynków zwłaszcza wielkopowierzchniowych, oraz o obowiązku odśnieżania chodników, wynikającego z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) , a także Rozporządzenia nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2010 w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.
Należy pamiętać, że ignorowanie obowiązujących przepisów może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych przeciążeniem konstrukcji obiektów co może skutkować ich zawaleniem, a także wypadków na oblodzonych i nieodśnieżonych chodnikach, co z kolei stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców gminy.

Komunikat do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy - Gminy Ozorków