wiatrak2Drewniany zabytkowy wiatrak z połowy XVIII wieku. Do 1910 r. stał na polach Borszyna jako własność folwarku w Tkaczewie. W 1911 r. został przeniesiony do Solcy Wielkiej. W okresie II wojny światowej był nieczynny. W latach 1945-1949 działał ponownie. Obecnie wiatrak stanowi własność prywatną. Właściciele w dużym stopniu przyczynili się do przywrócenia mu dawnego wyglądu. Od 2010 r. został poddany generalnej renowacji.

ks modlna3Kościół drewniany, jednonawowy z końca XVI w. z dobudowaną murowaną kaplicę z ok. 1660r., której fundatorem był Stanisław Warszycki herbu Abdank. W 1886r. świątynia została gruntownie odnowiona. Ołtarz główny barokowy z  ażurowymi wnękami. Nasada ołtarza rozbudowana w górę, a w samym środku Matka Boska, przypominająca zwykłą dziewczynę z tutejszej wsi, dlatego mieszkańcy nazywają ją Matką Boską Modlińską. Na ścianie południowej znajduje się renesansowy, przyścienny nagrobek Macieja Warszyckiego, z leżącą postacią rycerza w zbroi naturalnej wielkości.

ks lesmierz (4)Budowę kościoła rozpoczął w 1897 r. Władysław Boetticher – zarządca, a potem również jeden z akcjonar­iuszy cukrowni w Leśmierzu. Wzniesiono go w stylu neogotyckim. Nad niewielką, murowaną z czerwonej cegły bryłą góruje wieża, usytuowana nad głównymi drzwiami. Jednonawowy kościół imponuje pięknym, dębowym ołtarzem głównym, a oryginalnością ołtarza jest wyrzeźbiona w drewnie figura św. Józefa naturalnej wielkości, po bokach której czuwają aniołowie.

cmentarz modlna1Powstał około 1800 r. Ma nietypowy kształt trójkąta, otoczonego zabytkowym parkanem z 1886 r. Dwie żelazne bramy umieszczone są na bokach przy drodze, a główne wejście na wierzchołku trójkąta. Podczas wojny pełnił funkcję muru obronnego. Na cmentarzu znajduje się kaplica pw. św. Marcina z 1886 r., a także groby z XIX i pocz. XX w. uwiecznione ponad stuletnimi nagrobkami, niektóre z nich pochodzą ze starego, przykościelnego cmentarza. Na obrzeżach zlokalizowana jest obszerna, dobrze utrzymana przez młodzież szkolną kwatera wojskowa z mogiłami żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r. Góruje nad nią pomnik Bohaterów Września, którego projektantem i wykonawcą był znany rzeźbiarz Zenon Sieradzki.

cm solca1Cmentarz rzymskokatolicki z kaplicą św. Wojciecha z 1863 r., na murach której umieszczono płyty epitafijne. Na północ od kaplicy, przy głównej alei usytuowany jest pomnik z krzyżem w formie obciętych konarów drzewa. Jest to grobowiec szlacheckiej rodziny Korwin – Jagodzińskich z Ostrowa. Secesyjny pomnik przypominający sąg drewna wykonano z piaskowca. W południowo-wschodniej części cmentarza znajduje się kwatera poległych żołnierzy polskich w Bitwie nad Bzurą. Groby żołnierzy są pod szczególną opieką młodzieży szkolnej i nauczycieli Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej.