Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę z wyraźnie oznaczonym numerem posesji o godzinie 06.00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m od jej osi.

 

Harmonogram obowiązujący od 01.02.2024 r. do 31.07.2024 r.

ikona pdf - Rejon A - miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn.

ikona pdf - Rejon B - miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów.

ikona pdf - Rejon C - miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice.

ikona pdf - Rejon D - miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki.

ikona pdf - Rejon E - miejscowości: Sokolniki Las i ul. Wrzosowa Sokolniki


 

Harmonogram obowiązujący od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r.

ikona pdf - Rejon A - miejscowości: Skromnica, Tkaczew, Solca Mała, Solca Wielka, Wróblew, Śliwniki, Pełczyska, Borszyn.

ikona pdf - Rejon B - miejscowości: Sierpów, Konary, Leśmierz, Muchówka, Parzyce, Cedrowice, Cedrowice Parcela, Ostrów.

ikona pdf - Rejon C - miejscowości: Tymienica, Boczki, Skotniki, Małachowice Kolonia, Dybówka, Sokolniki Parcela, Czerchów, Opalanki, Maszkowice.

ikona pdf - Rejon D - miejscowości: Aleksandria, Helenów, Modlna, Małachowice, Celestynów, Katarzynów, Sokolniki.

ikona pdf - Rejon E - miejscowości: Sokolniki Las i ul. Wrzosowa Sokolniki