Nowy sołtys w Parzycach

Wielkość czcionki:

soltys 05Jan Miksa został kolejnym sołtysem wsi Parzyce, ponieważ piastująca tę zaszczytną funkcję od miesiąca października 2017 roku Pani Paulina Smakowska złożyła rezygnację. Należało więc przeprowadzić wybory z pomyślnym skutkiem, gdyż w przeciwnym przypadku konsekwencje prawne nie zadowoliłyby zapewne mieszkańców Parzyc, a mianowicie, Ich miejscowość zostałaby przyłączona do sąsiedniego sołectwa. Zebranie wiejskie w tej sprawie odbyło się 9 czerwca br. w miejscowej świetlicy. Wybrano również nową Radę Sołecką wsi Parzyce w osobach: Łukasz Walczak, Sylwester Banaszewski i Jacek Czapliński.

W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski w towarzystwie miejscowego radnego Jana Rzepkowskiego i insp. Urzędu Gminy Ozorków Marzanny Kowalskiej. Wójt podziękował ustępującej Pani sołtys Paulinie Smakowskiej za kilkuletni okres kierowania sołectwem Parzyce i oczywiście pogratulował nowemu sołtysowi Janowi Miksie wraz z nową Radą Sołecką - należytego poparcia udzielonego przez współmieszkańców. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao


 • soltys_01
 • soltys_02
 • soltys_03
 • soltys_04
 • soltys_05
 • soltys_06
 • soltys_07
 • soltys_08
 • soltys_09
 • soltys_10
 • soltys_11
 • soltys_12
 • soltys_13
 • soltys_14
 • soltys_15
 • soltys_16
 • soltys_17
 • soltys_18
 • soltys_19
 • soltys_20
 • soltys_21

Simple Image Gallery Extended