NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

przed nab 15

Święto Edukacji

Wielkość czcionki:

edu20Dzień Edukacji Narodowej - 2019 - świętowano w gminie Ozorków w poniedziałek 14 października.  Z tej okazji każda Szkoła Podstawowa – w Modlnej, Leśmierzu i Solcy Wielkiej zorganizowała stosowną uroczystość dla swoich pracowników – obecnych  i emerytowanych. Dość liczna grupa pracowników  naszej gminnej Oświaty obchodzi swoje święto w miejscu swej pracy, a więc w poszczególnych  placówkach, gdzie najlepiej się czują i – nazwijmy – w komfortowych warunkach - przeżywają doroczny DZIEŃ  NAUCZYCIELA. Święto pracowników oświaty obecnie nie odbywa się przy obecności całej szkolnej społeczności lecz łączy się je ze ślubowaniem i pasowaniem  na ucznia klas pierwszych. Zaproszone delegacje z klas starszych oraz najmłodsi uczniowie wraz ze swymi rodzicami to dość szeroka publiczność w takim właśnie dniu poświęconym pracownikom  Oświaty. Podejmowane formy wdzięczności wobec swych wychowawców, nauczycieli i pozostałych pracowników uczniowie prezentowali w każdej ze szkół i były to bardzo miłe zachowania w postaci podziękowań, kwiatów i uścisków, co nauczyciele odbierali z wielką radością. Naturalnie, obecni byli zaproszeni goście tj. władze samorządowe, kapłani, emerytowani nauczyciele, zaprzyjaźnione osoby współpracujące ze szkołami. Samorząd gminy Ozorków reprezentowano następująco: Wójt Tomasz Komorowski udał z nagrodami do Szkoły Podstawowe w Leśmierzu, gdzie wyróżnił: dyr. SP Leśmierz Tomasza Wojtkiewicza, dyr. Gminnego Przedszkola w Leśmierzu Annę Pruchniewską i nauczyciela W-F SP Leśmierz Piotra Śliwińskiego. Z-ca Wójta Marian Lemański odwiedził Modlną i tam w imieniu Wójta Gminy Ozorków nagrodził nauczycielkę SP Modlna Justynę Pawlak. Skarbnik gminy Małgorzata Domańska przebywała w Solcy Wielkiej i przypadło Jej w imieniu Wójta Gminy Ozorków wyróżnić Z-cę dyr. SP Solca Wielka Dorotę Rzepkowską. Również sami dyrektorzy z trzech wymienionych placówek wyróżnili wielu pracowników Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pozostałych pracowników za systematyczną pracę dla swojej Szkoły. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • edu01
 • edu02
 • edu03
 • edu04
 • edu06
 • edu07
 • edu08
 • edu09
 • edu10
 • edu11
 • edu12
 • edu13
 • edu14
 • edu15
 • edu16
 • edu17
 • edu18
 • edu19
 • edu20
 • edu21
 • edu22
 • edu23
 • edu24
 • edu25
 • edu26
 • edu27
 • edu28
 • edu29
 • edu30
 • edu31
 • edu32
 • edu33
 • edu34
 • edu35
 • edu36
 • edu37
 • edu38
 • edu39
 • edu40
 • edu41
 • edu42
 • edu43
 • edu44
 • edu45
 • edu46
 • edu47
 • edu48
 • edu49
 • edu50
 • edu51
 • edu52
 • edu53
 • edu54
 • edu55
 • edu56
 • edu57
 • edu58
 • edu59
 • edu60
 • edu61
 • edu62
 • edu63
 • edu64
 • edu65
 • edu66
 • edu67
 • edu68
 • edu69
 • edu70
 • edu71
 • edu72
 • edu73
 • edu74
 • edu75
 • edu76
 • edu77
 • edu78
 • edu79
 • edu80
 • edu81
 • edu82
 • edu83
 • edu84
 • edu85
 • edu86
 • edu87

Simple Image Gallery Extended