Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązującym Regulaminem w tym zakresie, zbieranie odpadów komunalnych jest prowadzone przez właścicieli nieruchomości, którzy poszczególne frakcje odpadów zbierają we własnym zakresie, w odpowiednich pojemnikach lub workach przygotowując je do odbioru sprzed nieruchomości. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować worki i pojemniki znormalizowane, sprawne technicznie, zamykane, szczelne i przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
W związku z licznymi w ostatnim czasie zgłoszeniami od mieszkańców Gminy Ozorków dotyczącymi zniszczonych metalowych koszy wyjaśniamy, że pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę numer PN-EN 840-1:2013-05, wykonane są z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury a co najważniejsze przystosowane są do mechanicznego ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.
Starego typu, metalowe pojemniki - PUSZKI SM110, które obecne są wciąż na terenie naszej gminy, nie są dostosowane do obowiązujących norm określających wymagania stawiane pojemnikom na odpady komunalne. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi obijanie lub zgniatanie pojemnika w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów. Odbiór z blaszanych pojemników może być także przyczyną wypadku w trakcie realizacji odbioru. Nowoczesne pojazdy nie mają możliwości bezpiecznego montażu takiego pojemnika.
W związku z powyższym reklamacje dotyczące uszkodzenia metalowego pojemnika starego typu nie będą realizowane. Tym samym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o dostosowanie wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów, spełniające normy PN-EN 840-1:2013-05. Jednocześnie informujemy, że kosze na odpady spełniające normy są powszechnie dostępne w każdym markecie budowlanym czy Internecie. Odpady komunalne zmieszane mogą być również gromadzone np. w czarnych workach.
W przypadku gdy pojemnik nie zostanie wymieniony na odpowiedni firma może odmówić odbioru odpadów z takich pojemników.