Wzorem lat poprzednich Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski przyznał za rok 2022 nagrody pieniężne oraz trofea sportowe za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym,  krajowym,  wojewódzkim  lub powiatowym współzawodnictwie sportowym. Wyróżnieni sportowcy: Szymon Pobrotyn – siatkówka, Wiktoria Zawierucha – piłka nożna i Kacper Ratko – motocross, otrzymali swoje nagrody na podstawie oceny formalnej i merytorycznej składanych wniosków, dokonanej przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Ozorków podczas swojego posiedzenia w dniu 27 kwietnia br. Nagrody pieniężne oraz trofea sportowe Wójt Tomasz Komorowski wręczał w dniach 22 i 23 maja br. w Urzędzie Gminy Ozorków w swoim gabinecie w towarzystwie swego Z-cy Mariana Lemańskiego oraz Przewodniczącej Komisji, radnej Małgorzaty Kowalskiej. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9