Wójt Gminy Ozorków zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień zawodnikom - osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie Gminy Ozorków - za wybitne osiągnięcia w międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym współzawodnictwie sportowym w roku 2022. Do składania wniosków w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Ozorków, ustanowionych Uchwałą Nr L/439/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 listopada 20 I 7r. są uprawnieni: organizacje sportowe, trenerzy, Komisja Społeczna Rady Gminy Ozorków.

Zasady i tryb przyznawania nagród lub wyróżnień określa regulamin stanowiący załącznik do w/w uchwały. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ozorków (ul. Wigury 14, pokój nr 9) do 15 marca 2023r. włącznie.


Ozorków, dn. 08.02.2023r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogl.pdf)Ogłoszenie 30 kB