Województwo Łódzkie ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 rok.

Zgłoszenia do naboru „Sołectwo na plus” mogą składać sołtysi sołectw z terenu województwa łódzkiego. W roku kalendarzowym sołectwo może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji zadania musi nastąpić do 30 listopada br., a wnioskowana kwota dotacji w ramach zadania nie może przekroczyć 12 000,00 zł. Termin składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego upływa 6 lutego br.

- Gmina Ozorków jak co roku pomoże sołtysom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z wypełnieniem wniosku. Zwracam się do Państwa sołtysów z terenu naszej gminy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Ozorków z pomysłami na zadania, jakie mogłyby zostać zrealizowane w ramach dotacji „Sołectwo na plus” w 2023 roku – mówi Zastępca Wójta Gminy Ozorków Marian Lemański.

Pamiętajmy, że złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. O tym, czy dane sołectwo otrzyma dotację, decyduje liczba punktów przyznanych przez powołaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego Komisję. Punkty przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:

  • zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu (praca własna), a w szczególności współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich – (od 1 do 45 pkt),
  • znaczenie zadania dla lokalnej społeczności – (od 1 do 15 pkt),
  • merytoryczna zawartość (spójność i przejrzystość) zgłoszenia – (od 1 do 40 pkt).

- Jeśli powyższe kryteria stanowią przepis na idealny wniosek, zachęcam sołtysów do zorganizowania spotkania z lokalną społecznością, zaproszenia do współpracy członkiń kół gospodyń wiejskich i przysłowiowej „burzy mózgów”. Państwo najlepiej znacie potrzeby swoich małych ojczyzn, warto by znalazły one odzwierciedlenie w składanych wnioskach, wpisywały się w politykę naboru, a  z pewnością nie zostaną one niezauważone, szczególnie, że w roku bieżącym Województwo Łódzkie przeznaczyło na realizację zadań w ramach „Sołectwa na plus” na rok 2023 niebagatelną pulę 8 milionów złotych – dodaje zastępca Marian Lemański.