Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2022 roku podpisany został aneks do umowy  z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczący sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. W związku z powyższym od dnia 2 stycznia 2023 roku możliwe jest składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, prowadzonym na terenie Gminy Ozorków, która otrzymała dodatek węglowy, spełnia warunki uprawniające do jego pobrania lub która ma zgłoszone źródło węglowe  jako główne źródło ogrzewania domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski należy składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14 95-035 Ozorków,
  2. za pośrednictwem ePUAP,
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.

Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla.  Wniosek musi zostać zweryfikowany, czy wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z zapisami ustawy.

O wyniku weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny węgla i rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i spełnieniu warunków                          do zakupu węgla wnioskodawca zostanie poinformowany o dalszych czynnościach 
min. konieczności uiszczenia opłaty.

Wzór wniosku w formie papierowej można pobrać w siedzibie Urzędu, w wersji elektronicznej został załączony poniżej.

Ważne!!: Składany wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach do 31 grudnia
2022 roku nie stanowi aktualnego wniosku o zakup węgla.

W związku z powyższym osoby fizyczne, które nie dokonały zakupu węgla po preferencyjnych cenach w pierwszym terminie, tj. do 31 grudnia 2022 roku, proszone są o ponowne złożenie wniosku w terminie do 30 kwietnia 2023 roku.

Uwaga!!

  1. Osoby fizyczne, które dokonały zakupu 1,5 tony w terminie do 31 grudnia 2022 r. mogą złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia 2023 r. na maksymalnie 1,5 tony.
  2. Osoby fizyczne, które nie dokonały zakupu węgla w terminie do 31 grudnia 2022 r. mogą złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia 2023 r. na maksymalnie 3 tony.
  3. Osoby fizyczne, które dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony w terminie
    do 31 grudnia 2022 r. mogą złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r. w maksymalną ilość odpowiadającą różnicy 3 ton i ilości zakupionej w terminie do 31 grudnia 2022 r.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wniosek na węgiel.pdf)Wniosek na węgiel 1264 kB