Uprzejmie informuję, że w dniu 22 listopada 2022 r. planujemy podpisanie umowy z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. W związku z tym od dnia dzisiejszego możliwe jest składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wniosek o zakup preferencji węgla może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, prowadzonym na terenie Gminy Ozorków, która otrzymała dodatek węglowy, spełnia warunki uprawniające do jego pobrania lub która ma zgłoszone źródło węglowe jako główne źródło ogrzewania domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski należy składać:

  1. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14 95-035 Ozorków,
  2. za pośrednictwem epuap,
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.

Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla.  Wniosek musi zostać zweryfikowany, czy wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych zgodnie z zapisami ustawy.

O wyniku weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny węgla i rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i spełnieniu warunków do zakupu węgla wnioskodawca zostanie poinformowany o dalszych czynnościach  min. konieczności uiszczenia opłaty.

Wzór wniosku w formie papierowej można pobrać w siedzibie Urzędu, w wersji elektronicznej został załączony poniżej.

Ważne: Składana wcześniej informacja o zamiarze zakupu węgla po preferencyjnych cenach nie stanowi wniosku o zakup węgla. Służyła wyłącznie do ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego.

                                                                                                          Wójt Gminy Ozorków

Tomasz Komorowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wniosek_wegiel.pdf)Wniosek o zakup preferencyjny węgla 307 kB