Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przewiduje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, czyli m.in.: szkołom, przedszkolom, noclegowniom, jednostkom kultury, przychodniom i szpitalom, kościołom, strażom pożarnym.

  • Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85 % węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności (placówki te nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).
  • Źródło spalania paliw zostało zgłoszone do CEEB.
  • Dodatek wyniesie 40 % różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.
  • Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. osobiście w Urzędzie Gminy Ozorków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
  • Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowego sporządzonego wniosku.
  • Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) do pobrania poniżej, wersja papierowa dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków.
  1. Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotów wrażliwych,
  2. Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi,
  3. Instruktaż wypełnienia wniosku.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Dokumenty do pobrania.zip)Dokumenty do pobrania.zip 549 kB