Wnioski o dodatek węglowy można składać :

  • elektronicznie (z wykorzystaniem platformy epuap),
  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków każdego dnia
    w godzinach 8.00 -15.00;
  • wnioski można również wysłać tradycyjnie pocztą ( listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.
  • osobiście w Punkcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśmierzu ( budynek GOK)

 codziennie w godz. 8.00 -13.00 ( od 5 września 2022r.)

         Zmiana przyjmowania wniosków na dodatek węglowy od dnia 1 września 2022 r.