Dziś na placu Jana Pawła II w Zgierzu odbyło się wręczenie promes przedstawicielom samorządów z terenu powiatu zgierskiego – beneficjentom II edycji Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych. Na ręce Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego promesę na kwotę 10 450 000,00 zł przekazał Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski.

- Przed naszym samorządem wielkie wyzwanie – dwie potężne inwestycje, których realizacja przyniesie morze korzyści zarówno mieszkańcom – i tu mam na myśli budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Czerchów, a także zmotoryzowanym przejezdnym korzystającym z dróg gminnych, ponieważ drugi wniosek złożony w ramach Polskiego Ładu, który przeszedł pozytywną weryfikację dotyczy budowy i modernizacji dróg gminnych gminy Ozorków na łączną kwotę 8,5 mln zł – wyjaśnia Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.

Zdjęcie dzięki uprzejmość UM w Zgierzu

Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków od lat była marzeniem czerchowian. Ponieważ Czerchów jest jedną z niewielu miejscowości na terenie gminy Ozorków o zwartej zabudowie, co w szczególności kwalifikuje ją do wykonania kanalizacji sanitarnej, samorząd Gminy Ozorków przymierzał się do uregulowania w nim gospodarki ściekowej, jednak z uwagi na ogromne koszty inwestycji, zadanie nie mogło być dotychczas zrealizowane.

 - Przedsięwzięcie obejmie budowę oczyszczalni ścieków od podstaw, w tym m.in. budowę przyłącza elektrycznego, budowę oświetlenia terenu, budowę przyłącza wodociągowego, drogi dojazdowej do oczyszczalni oraz budowę kanału sanitarnego, kanału ścieków oczyszczonych z wylotem do odbiornika oraz budowę kanału sanitarnego wraz bocznymi odejściami do poszczególnych posesji – wyjaśnia Wójt Tomasz Komorowski.

Kierowców, którzy dotychczas starali się omijać ubytki na gminnych drogach, ucieszy informacja o budowie i modernizacji gminnych dróg na łączną kwotę ponad 8 mln zł. Na zadanie składać się będzie modernizacja dróg: nr 120111E w Katarzynowie, nr 120107E w Solcy Wielkiej, nr 120109E w Sierpowie, budowa drogi gminnej nr 120110E prowadzącej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Modlnej, budowa drogi wewnętrznej na działkach 185 i 135 w Sierpowie oraz przebudowa drogi nr 104188E Skromnica-Borszyn.

- Wskazane odcinki dróg mają istotne znaczenie dla organizacji ruchu kołowego, gospodarki odpadowej, z uwzględnieniem istniejących potrzeb organizacyjnych, stanu technicznego i oczekiwań społecznych. Lokalizacja dróg rozproszona jest równomiernie na terenie całej gminy, co pozwala na objęcie zasięgiem działania jak największej liczby mieszkańców gminy – dodaje Wójt Tomasz Komorowski.

Z uwagi na złożoność obydwu inwestycji, ich realizacja potrwa do kilkunastu miesięcy. O podpisaniu umów i postępie prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

/Red./