Samorząd Gminy Ozorków potępia akt zbrojny wywołany przez Rosję. Do ukraińskich rodzin i ich bliskich kierujemy wyrazy wsparcia. Na chwilę obecną uważnie analizujemy toczące się wydarzenia, nie podejmujemy jednak żadnych kroków, co do zaistniałej sytuacji. W duchu samorządowych tradycji wyrażamy również nadzieję na dialog i pokojowe unormowanie sytuacji politycznej. Na naszych portalach będziemy na bieżąco umieszczać informacje dotyczące oficjalnych możliwości wsparcia ustanowione przez organizacje pomocowe, tj. PAH, Caritas czy PCK: