geodezjaW związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy, przypominamy o trwających pracach związanych z modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali dla wszystkich obrębów gmin z terenu powiatu zgierskiego, w tym gminy Ozorków. Firmą odpowiedzialną za ich wykonanie na terenie naszej gminy jest Geoorange Łukasz Antkiewicz z Bukowca.
Firma geodezyjna przeprowadza prace terenowe mające na celu aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie jej zapisów do obowiązujących przepisów prawnych. Wynikiem pomiarów i oględzin będzie doprowadzenie rejestrów i map do zgodności ze stanem rzeczywistym i prawnym w zakresie: budynków, lokali i sposobu użytkowania gruntów.
Zgodnie z prośbą Starosty Zgierskiego zwracamy się do mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje, udzielanie informacji o posiadanych dokumentach oraz ułatwienie wykonania wszelkich innych niezbędnych czynności geodezyjnych.