S15Święto pracowników oświaty w gminie Ozorków organizowano w poszczególnych szkolnych placówkach w dniu 14 października. Tym razem świętowanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyraźnie odbiegało pod wieloma względami od lat poprzednich. W najmniejszym stopniu obowiązujący reżim sanitarny (koronawirus) zredukował stosowane powszechnie formy i treści na Dzień Nauczyciela w leśmierskiej podstawówce. Jako pierwsza i właśnie z największym rozmachem – na sali gimnastycznej - rozpoczęła Szkoła Podstawowa w Leśmierzu, gdzie placówką zarządza dyr. Tomasz Wojtkiewicz. Uroczystość połączona ze ślubowaniem i pasowaniem  na ucznia pierwszoklasistów, przy obecności sztandaru szkoły, przyniosła w efekcie typowe na taką okoliczność szkolne widowisko z udziałem nauczycieli, wielu uczniów i także rodziców. W pozostałych gminnych Szkołach Podstawowych - w Solcy Wielkiej, którą kieruje dyr. Aneta Pyciarz i w Modlnej prowadzonej drugi rok przez dyr. Rafała Nowaka, zorganizowano – odpowiednio według swoich koncepcji organizacyjnych - kameralne spotkania dla pracowników w nieco mniejszych pomieszczeniach.

Naturalnie, w niczym to nie umniejsza szczerym zamysłom kierownictwa tych placówek odnośnie przyjętych form wdzięczności wobec wychowawców, nauczycieli i pozostałych pracowników z okazji Ich święta. Były podziękownia od bezpośrednich przełożonych i nie tylko, bo każdą ze szkół odwiedził w tym dniu Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski wraz z nagrodami dla wyróżniających się osób w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. W Szkole Podstawowej w Leśmierzu Wójt nagrodził nauczyciela mianowanego Panią Henrykę Florkiewicz, w Szkole Podstawowej w Solcy Wielkiej nauczyciela dyplomowanego Panią Katarzynę Olczak-Surowiec, w Szkole Podstawowej w Modlnej nauczyciela dyplomowanego Panią Hannę Stefaniak oraz dyrektora placówki Pana Rafała Nowaka. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao