bzura2003Od wielu lat w gminie Ozorków odbywają się corocznie uroczystości rocznicowe dla upamiętnienia ofiar Bitwy nad Bzurą. Dzisiejsze formy organizacyjne mające wpływ na powodzenie wszelkich takich inicjatyw podejmowanych dla lokalnych społeczności są uwarunkowane właściwym postępowaniem wobec koronawirusowych obostrzeń.  Dlatego też nasze gminne obchody polskiego września na terenach wojennych pól bitewnych 1939 roku zostały bardzo ograniczone. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i młodzieży wybrano wariant polegający na uczestnictwie w obchodach wybranych grup reprezentujących poszczególne środowiska gminne i lokalne wraz z gośćmi zaproszonymi.

W dniu 17 września z inicjatywy Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego zorganizowano dwie patriotyczne uroczystości na okoliczność 81 rocznicy Bitwy nad Bzurą – najpierw na cmentarzu wojennym w Solcy Wielkiej, a następnie na cmentarzu w Modlnej. Nasze gminne uroczystości zaszczycili swą obecnością przedstawiciele samorządów, województwa Łódzkiego - Wiceprzewodniczący Sejmiku Zbigniew Linkowski i powiatu Zgierskiego - Członek Zarządu Katarzyna Łebedowska. Księża Proboszczowie sprawujący posługę duszpasterską w miejscowych parafiach - Andrzej Borczyk w Solcy Wielkiej i Piotr Bratek w Modlnej - poprowadzili stosowną modlitwę nad grobami poległych w obronie Ojczyzny żołnierzy. /Szersza relacja  Gminniaku/. Pao