szkola 29Okres zdalnego nauczania w II połowie ubiegłego roku szkolnego wraz z minionymi właśnie wakacjami to dla uczniów kilkumiesięczna przerwa poza murami swoich szkół. Tego doświadczyli również uczniowie naszych gminnych placówek oświatowych - z oczywistych względów tj. zagrożeń jakie niesie z sobą coronawirus SARS-CoV-2. Zaplanowane zwalczanie epidemii COVID-19 zmieniło radykalnie życie młodzieży szkolnej, której przyszło w tak odmiennych warunkach pobierać nauki. Na Nowy Rok Szkolny 2020-2021 zapadły stosowne decyzje o powrocie uczniów do tradycyjnego kształcenia lecz z zachowaniem podstawowych zasad postępowania w warunkach panującej epidemii. Na gruncie szkolnym wprowadzane odpowiednio „coronawirusowe obostrzenia” maja pozwolić w bezpieczny sposób realizować program nauczania. Dyrektorzy Szkół Podstawowych na terenie gminy Ozorków od samego początku w Nowym Roku Szkolnym starali się uświadomić swoim wychowankom oraz ich rodzicom w jakich okolicznościach dzieci rozpoczynają naukę.

Wszystko to, po to, aby jak najdłużej uczniowie mogli przebywać w swoich szkołach, miejmy nadzieję - aż do kolejnych wakacji. Z tych właśnie względów, na uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020-2021 w dniu 1 września przybyli jedynie nowi uczniowie gminnych podstawówek tzn. pierwszoklasiści, którzy przecież powinni w oficjalny sposób rozpocząć swoją szkolną edukację. Zgodnie z ceremoniałem najmłodsi członkowie szkolnych społeczności złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i stali się pełnoprawnymi jej uczniami. Pozostali uczniowie wszystkich gminnych Szkół Podstawowych - w Solcy Wielkiej, Leśmierzu i Modlnej zasiedli w „szkolnej ławie” w dniu następnym – zapewne mocno zmobilizowani do nauki i niewątpliwie stęsknieni za koleżankami i kolegami oraz swoimi nauczycielami. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao