soltys 05Jan Miksa został kolejnym sołtysem wsi Parzyce, ponieważ piastująca tę zaszczytną funkcję od miesiąca października 2017 roku Pani Paulina Smakowska złożyła rezygnację. Należało więc przeprowadzić wybory z pomyślnym skutkiem, gdyż w przeciwnym przypadku konsekwencje prawne nie zadowoliłyby zapewne mieszkańców Parzyc, a mianowicie, Ich miejscowość zostałaby przyłączona do sąsiedniego sołectwa. Zebranie wiejskie w tej sprawie odbyło się 9 czerwca br. w miejscowej świetlicy. Wybrano również nową Radę Sołecką wsi Parzyce w osobach: Łukasz Walczak, Sylwester Banaszewski i Jacek Czapliński.

W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski w towarzystwie miejscowego radnego Jana Rzepkowskiego i insp. Urzędu Gminy Ozorków Marzanny Kowalskiej. Wójt podziękował ustępującej Pani sołtys Paulinie Smakowskiej za kilkuletni okres kierowania sołectwem Parzyce i oczywiście pogratulował nowemu sołtysowi Janowi Miksie wraz z nową Radą Sołecką - należytego poparcia udzielonego przez współmieszkańców. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao


soltys_01
soltys_02
soltys_03
soltys_04
soltys_05
soltys_06
soltys_07
soltys_08
soltys_09
soltys_10
soltys_11
soltys_12
soltys_13
soltys_14
soltys_15
soltys_16
soltys_17
soltys_18
soltys_19
soltys_20
soltys_21
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21