Z udziałem Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Zbigniewa Linkowskiego odbyło się w dniu 21 listopada br. w lokalu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśmierzu  przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP działającym na terenie naszej gminy: w Solcy Wielkiej, w Leśmierzu i w Czerchowie.

Sprzęt za łączną kwotę 13700 zł został nabyty przez gminę Ozorków na rzecz w/w jednostek za środki z dotacji przyznanej przez Województwo Łódzkie przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Środki finansowe w formie dotacji  udzielonej Gminie Ozorków z budżetu Województwa Łódzkiego dotyczą realizacji zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

straz01
straz02
straz03
straz04
straz05
straz06
straz07
straz08
straz09
straz10
straz11
straz12
straz13
straz14
straz15
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15