sierpowRolnicy z Sierpowa i Konar od lat zgodnie na co dzień współpracują i oczywiście nie inaczej jest w okresie po żniwach, kiedy to wszyscy gospodarze przygotowują się na uroczystości dożynkowe. Na mszę świętą w intencji rolników sierpowianie udają się do kościoła św. Andrzeja w Łęczycy, lecz na tym nie koniec, pozostaje jeszcze ogólna biesiada dożynkowa dla mieszkańców tych miejscowości. Urządzenie tam świetlicy środowiskowej, jakby wyznaczyło miejsce organizowanych imprez integracyjnych i od tamtej chwili lokalni działacze społeczni – radni, sołtysi i członkowie stowarzyszeń urządzają na tym gminnym obiekcie okolicznościowe spotkania.

Z okazji zakończenia żniw mieszkańcy przybywają najliczniej i tak też było ostatnim razem, wspólna uroczystość dożynkowa w dniu 15 września br. zmobilizowała do uczestnictwa bardzo dużo zainteresowanych osób. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao