/Solca Wielka, 1 września 2019r./

dozynki_2019001Wspólne dziękczynienie za plony z tegorocznych zbiorów - dla rolników z całego powiatu Zgierskiego zorganizowano 1 września br. w Solcy Wielkiej. Tej rangi uroczystości dożynkowe wymagały sprawnego współdziałania Starosty Zgierskiego Bogdana Jaroty, Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego i Proboszcza Parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej ks. Andrzeja Borczyka. Efektem przykładnej współpracy stały się właśnie Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne, które przebiegały przy pięknej słonecznej pogodzie z udziałem wielu rolników i pozostałych mieszkańców.

Również tę pierwszą wrześniową niedzielę łączono z niezwykle historyczną dla nas rocznicą – 80. leciem napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec. Wzorem lat poprzednich, rolnicze święto plonów rozpoczęto procesją wokół soleckiej świątyni z udziałem zaproszonych delegacji z powiatu, gminy i miejscowej parafii, a także parlamentarzystów, władz samorządowych od szczebla wojewódzkiego do administracji lokalnej, starostów dożynek oraz zespołów i kapel ludowych – na czele z Orkiestrą Dętą OSP Solca Wielka. Z symboliczną pieśnią „Plon niesiemy plon” wszyscy zgromadzili się w kościele w Solcy Wielkiej na wspólne dożynkowe dziękczynienie. Proboszcz soleckiej Parafii p.w. św. Wawrzyńca ks. Andrzej Borczyk powitał wszystkich serdecznie, a starości dożynek p. Dina Walczak – rolniczka z Parzyc i p. Marcin Wiktorski – rolnik z Sierpowa, w imieniu całej braci rolniczej powiatu Zgierskiego poprosili ks. Andrzeja Borczyka o poświęcenie wieńców, chlebów, płodów rolnych i odprawienie mszy św. w intencji wszystkich rolników. Tak rozpoczęło się ŚWIĘTO PLONÓW powiatu Zgierskiego, we wsi Solca Wielka w gminie Ozorków. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao