konkosp1906Tym razem, zawody sportowo-pożarnicze dla druhów strażaków z  gminy Ozorków, miasta Ozorków i gminy Parzęczew zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parzęczewie na czele z Prezesem Ryszardem Nowakowskim na terenie boiska piłkarskiego w Parzęczewie. Naturalnie, taki sprawdzian gotowości bojowej dla strażaków ochotników mógł się odbyć tylko przy ścisłej współpracy i niezbędnej pomocy funkcjonariuszy JRG PSP Ozorków z D-cą  mł. bryg. Jarosławem Jaczyńskim na czele, jednocześnie sędzią głównym zawodów.

Organizację strażacką miasta i gminy Ozorków reprezentowali - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP dh Władysława Sobolewski i Komendant Gminny Marian Kwaśniewski. Wójta Gminy Ozorków reprezentował na zawodach Z-ca Marian Lemański. Funkcję konferansjera imprezy powierzono dh Adamowi Świniuchowi. Kibice również nie zawiedli, strażackie widowisko w formie sportowego współzawodnictwa przyciąga zawsze wielu mieszkańców. W zawodach wzięły udział trzy nasze jednostki OSP, gdzie najpierw przeprowadzono konkurencję zwaną sztafetą pożarniczą 7 x 50m z przeszkodami, a następnie ćwiczenie bojowe  z użyciem motopomp./Szersza relacja w Gminniaku/. Pao