straz201914Kilkadziesiąt jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Zgierskiego, wspólnie z funkcjonariuszami działających JRG i Komendy Powiatowej PSP uczestniczyło w dniu  1 czerwca br. w uroczystościach Powiatowego Dnia Strażaka i 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorkowie - zorganizowanych w centralnym miejscu miasta tj. na Placu Jana Pawła II. Wszystkie nasze jednostki OSP (Solca Wielka, Czerchów, Leśmierz, Modlna) wystawiły stosowne delegacje z pocztami sztandarowymi. Władze samorządowe gminy Ozorków reprezentował Wójt Tomasz Komorowski.

Zaproszenie skierowano również do Orkiestry Dętej OSP Solca Wielka, która znacząco uświetniła ozorkowskie obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęto mszą polową, której przewodniczył Proboszcz Parafii św. Józefa ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz, przy obecności zgierskiego Dziekana ks. Andrzeja Chmieleckiego i kapelana powiatowego strażaków druha księdza Zdzisława Sudry.   

Po odprawionej mszy świętej, nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt i rozpoczęła się oficjalna część uroczystości zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Strażaków zaszczycił w tym dniu Łódzki Komendant Wojewódzki  Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wlazłowski, który zaraz po oficjalnym powitaniu wręczył nominację na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu mł. bryg. Adamowi Antczakowi. Wśród wielu przybyłych oficjeli – samorządowców, oficerów, przedstawicieli różnych instytucji, na widowni - posłowie na Sejm RP Marek Matuszewski i Artur Dunin. Sporo czasu poświęcono zasłużonym strażakom, którym na Placu Jana Pawła II wręczano odznaczenia. Znaczącą część odznaczonych stanowili druhowie z jednostek OSP gminy Ozorków. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao