przeglad201932Formę „Festiwalu Bajek” zaproponowano tegorocznym uczestnikom XXII Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Podstawowych pod patronatem Wójta Gminy Ozorków, zorganizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu w dniu 22 marca.

 

 

Zaproszone do udziału szkoły z terenu gminy prezentowały się następująco:

  • Szkoła Podstawowa w Solcy Wielkiej - przedstawienie pt. „Czerwony kapturek”,
  • Szkoła Podstawowa w Modlnej - przedstawienie pt. „Król czasu”, 
  • Szkoła Podstawowa w Leśmierzu - przedstawienie pt. „Pudło”.

 Artystyczne zdolności młodych wykonawców występujących pod okiem swoich nauczycieli oceniało Jury w składzie: p. Małgorzata Tomczak – Sekretarz Gminy Ozorków, p. Barbara Manista – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu, p. Jolanta Krajewska – bibliotekarka Filii Bibliotecznej w Sokolnikach-Lesie. /Szersza relacja w Gminniaku/.