czystepowietrze baner

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bądź wydzielonych w tych budynkach lokali mieszkalnych, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000,00 zł.