Firmą wyłonioną w postępowaniu przetargowym do odbierania odpadów komunalnych z Gminy Ozorków od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. jest:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

NIP 7750000516
REGON 610281538
KRS 0000117417 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 3 721 800 PLN