Nasze KGW powstało w grudniu 1966 roku. Założycielką i pierwszą Przewodniczącą koła była nieżyjąca już Pani Apolonia Zys. Kolejnymi Przewodniczącymi były panie: Teodozja Rogala, Janina Radys, Łucja Wołowska, Halina Jarosik, Halina Wiktorowska. Od 1996 roku funkcję Przewodniczącej pełni Zdzisława Pietruszewska, v-ce Przewodniczącej Halina Jarosik a Sekretarza i Skarbnika Jolanta Walczak. W Sokolnikach Parceli stoi XIX wieczny budynek. Przed wojną za barona Rozstockiego pełnił role spichlerza zbożowego, później służył do przechowywania maszyn rolniczych i w końcu były w nim garaże. Z chwilą zawiązania się KGW, Panie adaptowały budynek na świetlicę wiejską. Miały się gdzie spotykać, organizować lokalne imprezy, szkolenia, pokazy. W tamtych czasach Panie głównie zajmowały się rozprowadzaniem piskląt dowożonych z wylęgarni oraz remontem świetlicy. W sprawy remontowe angażowała się cała wieś, a w szczególności mężowie członkiń. Żeby pozyskać na te cele środki finansowe KGW zaczęło organizować zabawy wiejskie. Zarobione pieniądze zostały przeznaczone głównie na założenie sufitów, wylaniu posadzek, modernizację kuchni, wymianę drzwi i okien. Zakupiłyśmy do świetlicy naczynia. Z środków zarobionych podczas zabaw organizowałyśmy dla mieszkańców wycieczki, bale karnawałowe, Dzień Kobiet. Zakupiłyśmy papę na pokrycie dachu. Od prawie dwudziestu lat zabaw się na wsiach nie organizuje. Po prostu przestały być dochodowe. Po rozliczeniu orkiestry, nie przynosiły żadnego zysku. Zmienił się profil działalności naszego KGW. W 1995 roku kilka najlepiej śpiewających w kole członkiń utworzyło Amatorski Zespół Śpiewaczy. Instruktora, który prowadzi z nami zajęcia finansuje Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu. Rozśpiewane Panie biorą czynny udział w życiu kulturalnym naszej gminy. Poprzez istniejący we wsi zespół, ożywiła się działalność koła. W świetlicy odbyło się wiele imprez lokalnych oraz gminnych, wspólne opłatki delegacji KGW z całej gminy, Zapusty Staropolskie, Dni Kobiet, Majówki. Zespół śpiewaczy przez ponad 20 lat swojego istnienia występował na Wojewódzkich Przeglądach Folklorystycznych, Dożynkach Powiatowych. Nasze członkinie biorą udział we wszystkich uroczystościach lokalnych, gminnych oraz powiatowych. Należy wymienić udział w Wieczorach Kolęd, Powiatowych Biesiadach Karnawałowych, Dniach Kobiet, Dniach Matki. Chętnie bierzemy udział w dożynkach parafialnych, gminno-parafialnych i powiatowych. Organizujemy w naszym kościele Cecyliady. Co roku bierzemy udział w uroczystościach rocznicowych" Bitwy nad Bzurą" organizowanych w Modlnej. Współpracujemy z komendą Hufca Z.H.P w Ozorkowie, który organizuje imprezy dla seniorów z terenu gminy. Pieczemy ciasta na gminne imprezy dla seniorów, które organizowane są w Z. Sz. w Modlnej, „Opłatek”, „Spotkania Wielkanocne”.

Nasze największe osiągnięcia w ciągu ostatnich 20 lat:

2001r. – Orła, gm. Parzęczew. Dyplom za udział w Międzypowiatowym Turnieju „Tradycje Wielkanocne”
2002r. – Turniej Gminny „Tradycje Wielkanocne”
2006r. – Powiatowa Biesiada Karnawałowa w Aleksandrowie Łódzkim
2008r. - Powiatowa Biesiada Karnawałowa w Strykowie
2011r. – Międzygminny „Festiwal Smaków” w Czerchowie
2014r. - Powiatowa Biesiada Karnawałowa w Bratoszewicach

Osiągnięcia Zespołu Śpiewaczego:

1995r. – II nagroda na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ludowej w Parzęczewie
1997r. – Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Ludowej w Konstantynowie Łódzkim
2002r. – Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Kapel w Łodzi
2011r. – Udział w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych „Siedlisko” w Aleksandrowie Łódzkim
2016r. – Udział w Jarmarku Ozorkowskim Amatorski Zespół Śpiewaczy z okazji jubileuszu 15-lecia został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla gminy Ozorków”.

Mamy jeszcze dużo dyplomów uznania i podziękowań od władz Gminy, R.Z.R.KiO.R czy też Lokalnej Grupy Działania „Polcentrum”, za owocną współpracę oraz krzewienie kultury. Większość naszych członkiń została uhonorowana odznaką „Order Serca Matkom Wsi”.