Początek działalności KGW w Tkaczewie przypada na rok 2005, kiedy to zebrało się kilkanaście gospodyń i postanowiły powołać koło do życia. Kobiety zaczęły wspólnie rozwiązywać swoje problemy i pragnęły, żeby organizacja stała się liczącą w środowisku wiejskim. Tkaczew jest małą wsią, która liczy 96 mieszkańców, więc integracja mieszkanek nie była trudna. Korzystamy ze świetlicy, mieszczącej się w dawnym dworze pochodzącym z około 1825 roku, otoczonym zabytkowym parkiem. Malownicze miejsce przyciąga nas tym bardziej do organizowania częstych spotkań i lokalnych imprez dla społeczeństwa. Założycielką i Przewodniczącą koła jest Iwona Pielesiak. Koło organizuje różnego rodzaju kursy, szkolenia, zajęcia taneczne. Staramy się zaspokajać potrzeby naszych mieszkanek i organizować kursy papieroplastyki, haftu, decoupagu. Uczestniczymy w wyjazdach, szkoleniach i pokazach żywieniowych. Organizujemy w swoim gronie różnego rodzaju zabawy np. karnawałowe, sylwestrowe. Członkinie chętnie współpracują z paniami z innych kół zdobywając nowe umiejętności. Bierzemy udział we wszystkich imprezach gminnych organizowanych z udziałem KGW. Członkinie aż trzykrotnie reprezentowały gminę na Powiatowych Biesiadach Karnawałowych. Koło corocznie bierze udział w dożynkach parafialnych, ucząc młode pokolenie kontynuowania wiejskiej tradycji. Zależy nam, żeby przyszłe pokolenie też je kultywowały i nadal rozwijały. Zachęcamy również młodzież do czynnego uczestnictwa i wstępowania do naszej organizacji, ponieważ dorobek kulturowy i tradycję trzeba właśnie przekazywać pokoleniowo. Uważamy, że są to główne zadania KGW w dzisiejszych czasach