Uprzejmie informuję, iż w związku z trwającymi renegocjacjami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niezbędne są zmiany w dokumentach wdrożeniowych, dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych na marzec 2018 roku.
W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok naborów z marca 2018 roku na kwiecień 2018 roku w ramach następujących Poddziałań dedykowanych ZIT:
• Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT,
• Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT,
• Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT:
o konkurs na usługi społeczne;
o konkurs na usługi zdrowotne.

W związku z powyższym, proszę o spowodowanie zamieszczenia na stronie internetowej Państwa JST informacji (w załączeniu) w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Proszę o przesłanie w terminie do dnia 6 marca 2018 r. linka do zamieszczonej na stronie JST informacji w sprawie zmiany terminu rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (info_zmtermin.pdf)Informacja 569 kB