lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Wróblew – Aktywnie znaczy zdrowo”
Numer umowy Umowa nr 514/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do mini siłowni: orbitrek z krzesłem do wyciskania oraz biegacz wolnostojący. Mini siłownia uatrakcyjni okolicznym mieszkańcom spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 


 

lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,,Świetlicowe rewolucje w Tymienicy”
Numer umowy Umowa nr 519/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań Celem projektu jest zakup wyposażenia kuchni do świetlicy w Tymienicy .
W ramach projektu zostaną zakupione: meble kuchenne, baterie kuchenne, bojler, zlewozmywak dwukomorowy, kuchnia gazowa z butlą, nagrzewnica gazowa, karnisze, firany.

 


 

lodzkie z wami

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu Aleksandria stawia na integrację!
Numer umowy Umowa nr 512/RŚ/20
Okres realizacji projektu 01.07.2020r.-15.11.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 10.200,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 200,00zł
Opis działań Celem projektu jest zakup wyposażenia dla miejscowości Aleksandra
i wykorzystanie go na użyczonej działce. W ramach projektu zostaną zakupione: namiot/pawilon, zestaw biesiadny – stół, ławki, grill dwukomorowy, warnik do wody, oraz bramka do piłki nożnej.

promuje lodzkie2

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Bezpieczeństwo, ruch i zabawa to u nas podstawa”
Numer umowy 471/RŚ/19
Okres realizacji projektu 01.07.2019-15.11.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 14.100,00 zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 4.100,00zł
Opis działań Dzięki realizacji projektu miejscowość Małachowice - Kolonia zyskała nowe urządzenia do mini siłowni. Mieszkańcy mogą ćwiczyć na świeżym powietrzu, odpowiednio dbać o swoją kondycję fizyczną i zdrową sylwetkę.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 promuje lodzkie2

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Mały park sprawnościowy”
Numer umowy 472/RŚ/19
Okres realizacji projektu 01.07.2019-15.11.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 15.000,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 5.000,00zł
Opis działań Dzięki realizacji projektu miejscowość Sokolniki – Las  zyskała nowe urządzenia sprawnościowe: drążki, drabinki, uchwyty. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Sokolnik – Lasu będą mogli korzystać z nowo powstałego miejsca rekreacyjnego , który uatrakcyjni spędzanie czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do poprawy ich sprawności fizycznej.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


 promuje lodzkie LOGO

Nazwa programu Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich - dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego
Tytuł projektu „Park w Modlnej – nasze miejsce integracji”
Numer umowy 44/RŚ/17
Okres realizacji projektu 01.07.2017 – 31.10.2017
Beneficjent Gmina Ozorków / Sołectwo Modlna
Całkowita wartość projektu 12000,00 zł
Dofinansowanie 5000,00 zł
Wkład własny 7000,00 zł
Opis działań

W ramach projektu zakupiono dwa urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz  urządzenie rekreacyjne dla dorosłych. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne, bezpieczeństwo użytkowników i gwarancje, zakupiony sprzęt zamontowała specjalistyczna firma. Działania projektowe zostały zrealizowane dzięki wkładowi pracy własnej mieszkańców Sołectwa oraz pomocy Gminy Ozorków. Mieszkańcy Modlnej wspólnie uporządkowali i wyznaczyli teren przeznaczony na montaż urządzeń - część parku została oczyszczona z gałęzi, liści i dokładnie wygrabiona oraz odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pod koniec października, mieszkańcy zorganizowali uroczyste otwarcie, ze słodkim poczęstunkiem oraz zabawami integracyjnymi na zamontowanych urządzeniach.

 


 

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach-Parceli”

Numer umowy

825/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

25 000,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład własny

15 000,00 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach-Parceli został zmodernizowany sufit oraz pomalowane ściany i wymienione schody na scenę. Realizacja zadania znacząco wpłynęła na estetykę wnętrza i przełoży się na zmniejszenie nakładów na ogrzanie pomieszczenia.  

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Przebudowa studni „abisynki” w miejscowości Leśmierz”

Numer umowy

823/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

22 408,50 zł

Dofinansowanie

8 963,40 zł

Wkład własny

13 445,10 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w miejscowości Leśmierz została wykonana przebudowa studni abisynki, usytuowanej w centrum miejscowości. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy otrzymali alternatywę dostępu do wody na wypadek awarii wodociągu.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Nasza pierwsza świetlica w Borszynie”

Numer umowy

822/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

33 242,76 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład własny

23 242,76 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w miejscowości Borszyn został zamontowany pawilon techniczno-socjalny służący jako świetlica okolicznym mieszkańcom oraz zaproszonym gościom podczas imprez sportowych, kulturalnych i informacyjnych. Pomieszczenie pozwoli na organizację spotkań miejscowego KGW oraz lokalnej społeczności w okresie jesienno-zimowym.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 

 

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

,,W Modlnej stawiamy na zdrowie”

Numer umowy

824/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 338,20 zł

Dofinansowanie

9 870,56 zł

Wkład własny

2 467,64 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu miejscowość Modlna zyskała nowe urządzenia do mini siłowni. Mieszkańcy mogą ćwiczyć na świeżym powietrzu, odpowiednio dbać o swoją kondycję fizyczną i zdrową sylwetkę.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Łódzkie na plus

 

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Tytuł projektu ,,Wymiana i renowacja okien w siedzibie Gminy Ozorków przy ul. Wigury 14 w Ozorków, dawnym dworze Scheiblerów”
Numer umowy Umowa nr 61/Z/19
Okres realizacji projektu 13.09.2019r. – 31.12.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 176.543,26
Dofinansowanie 75.000,00zł
Wkład własny 101.543.26
Opis działań Dzięki realizacji projektu poprawi się ogólny wygląd zabytkowego budynku dawnego dworu Scheiblera, a także poprawi się jego funkcjonalność. Wzrośnie dostępność zabytku na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne i edukacyjne.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 Rok 2022

SOŁECTWO NA PLUS

Czerchów

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu

„Remont i modernizacja małej sali w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerchowie”

Numer umowy

Umowa nr 653/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 30.11.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 000,00zł

Dofinansowanie

12 000,00zł

Wkład własny

0,00zł

Opis działań

W ramach projektu przeprowadzono remont małej sali w remizie OSP w Czerchowie w zakresie modernizacji podłogi i ścian wewnętrznych. Remont wykonany został wspólnymi siłami mieszkańców Czerchowa w oparciu o zakupione materiały budowlane.

 


 Helenów

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu

„Remont i modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Helenowie”

Numer umowy

Umowa nr 654/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 30.11.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

16 000,00zł

Dofinansowanie

12 000,00zł

Wkład własny

4 000,00zł

Opis działań

W ramach projektu przeprowadzono remont podłogi polegający na jej wymianie poprzez szlifowanie istniejącej podłogi, jej gruntowanie, a następnie położenie wykładziny zgrzewalnej z wywinięciem 10-cemntrymentrowym na ścianę.

 


Małachowice

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu

„Folklor – tradycja – dziedzictwo. Sołectwo Małachowice bliżej ludzi”

Numer umowy

Umowa nr 655/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 30.11.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

11 989,99 zł

Dofinansowanie

11 989,99 zł

Wkład własny

0,00zł

Opis działań

Celem zadania było doposażenie świetlicy wiejskiej w Małachowicach poprzez zakup namiotu do celów wyjazdowych, dużego grilla gazowego oraz dwóch zestawów mebli ogrodowych, na które składają się ławki i stół. 

 


Modlna

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu

„Poprawa jakości życia mieszkańców Sołectwa Modlna poprzez doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnej”

Numer umowy

Umowa nr 656/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 30.11.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 748,00 zł

Dofinansowanie

12 000,00 zł

Wkład własny

748,00zł

Opis działań

Celem projektu było doposażenie budynku OSP w Modlnej poprzez zakup dużej lodówki oraz pilarki spalinowej, które ułatwią działalność zarówno lokalnego KGW oraz strażaków ochotników z Modlnej.   


 INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS

Solca Mała

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”

Tytuł projektu

Świetlica kontenerowa „WŁASNY KĄT”

Numer umowy

Umowa nr 676/RR/22

Okres realizacji projektu

01.07.2022 r.- 31.12.2022 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

120 012,60 zł

Dofinansowanie

100 000,00 zł

Wkład własny

20 012,60 zł

Opis działań

Celem projektu był zakup zestawu kontenerowego 2-modułowego z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców sołectwa Solca Mała. Kontener posadowiony został w miejscowości Solca Mała na działce nr 59 na przygotowanej wcześniej powierzchni betonowej. Wokół kontenera posadzono krzewy.