Łódzkie na plus

 

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Tytuł projektu ,,Wymiana i renowacja okien w siedzibie Gminy Ozorków przy ul. Wigury 14 w Ozorków, dawnym dworze Scheiblerów”
Numer umowy Umowa nr 61/Z/19
Okres realizacji projektu 13.09.2019r. – 31.12.2020r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 176.543,26
Dofinansowanie 75.000,00zł
Wkład własny 101.543.26
Opis działań Dzięki realizacji projektu poprawi się ogólny wygląd zabytkowego budynku dawnego dworu Scheiblera, a także poprawi się jego funkcjonalność. Wzrośnie dostępność zabytku na potrzeby społeczne, turystyczne, kulturalne i edukacyjne.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego