promuje lodzkie2

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Bezpieczeństwo, ruch i zabawa to u nas podstawa”
Numer umowy 471/RŚ/19
Okres realizacji projektu 01.07.2019-15.11.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 14.100,00 zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 4.100,00zł
Opis działań Dzięki realizacji projektu miejscowość Małachowice - Kolonia zyskała nowe urządzenia do mini siłowni. Mieszkańcy mogą ćwiczyć na świeżym powietrzu, odpowiednio dbać o swoją kondycję fizyczną i zdrową sylwetkę.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 promuje lodzkie2

Nazwa programu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Tytuł projektu ,, Mały park sprawnościowy”
Numer umowy 472/RŚ/19
Okres realizacji projektu 01.07.2019-15.11.2019r.
Beneficjent Gmina Ozorków
Całkowita wartość projektu 15.000,00zł
Dofinansowanie 10.000,00zł
Wkład własny 5.000,00zł
Opis działań Dzięki realizacji projektu miejscowość Sokolniki – Las  zyskała nowe urządzenia sprawnościowe: drążki, drabinki, uchwyty. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Sokolnik – Lasu będą mogli korzystać z nowo powstałego miejsca rekreacyjnego , który uatrakcyjni spędzanie czasu na świeżym powietrzu i przyczyni się do poprawy ich sprawności fizycznej.
Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


 promuje lodzkie LOGO

Nazwa programu Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich - dotacja celowa z budżetu województwa łódzkiego
Tytuł projektu „Park w Modlnej – nasze miejsce integracji”
Numer umowy 44/RŚ/17
Okres realizacji projektu 01.07.2017 – 31.10.2017
Beneficjent Gmina Ozorków / Sołectwo Modlna
Całkowita wartość projektu 12000,00 zł
Dofinansowanie 5000,00 zł
Wkład własny 7000,00 zł
Opis działań

W ramach projektu zakupiono dwa urządzenia rekreacyjne dla dzieci oraz  urządzenie rekreacyjne dla dorosłych. Ze względu na ograniczone możliwości techniczne, bezpieczeństwo użytkowników i gwarancje, zakupiony sprzęt zamontowała specjalistyczna firma. Działania projektowe zostały zrealizowane dzięki wkładowi pracy własnej mieszkańców Sołectwa oraz pomocy Gminy Ozorków. Mieszkańcy Modlnej wspólnie uporządkowali i wyznaczyli teren przeznaczony na montaż urządzeń - część parku została oczyszczona z gałęzi, liści i dokładnie wygrabiona oraz odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pod koniec października, mieszkańcy zorganizowali uroczyste otwarcie, ze słodkim poczęstunkiem oraz zabawami integracyjnymi na zamontowanych urządzeniach.

 


 

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Modernizacja sufitu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach-Parceli”

Numer umowy

825/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

25 000,00 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład własny

15 000,00 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w świetlicy wiejskiej w Sokolnikach-Parceli został zmodernizowany sufit oraz pomalowane ściany i wymienione schody na scenę. Realizacja zadania znacząco wpłynęła na estetykę wnętrza i przełoży się na zmniejszenie nakładów na ogrzanie pomieszczenia.  

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Przebudowa studni „abisynki” w miejscowości Leśmierz”

Numer umowy

823/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

22 408,50 zł

Dofinansowanie

8 963,40 zł

Wkład własny

13 445,10 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w miejscowości Leśmierz została wykonana przebudowa studni abisynki, usytuowanej w centrum miejscowości. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy otrzymali alternatywę dostępu do wody na wypadek awarii wodociągu.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

„Nasza pierwsza świetlica w Borszynie”

Numer umowy

822/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

33 242,76 zł

Dofinansowanie

10 000,00 zł

Wkład własny

23 242,76 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu w miejscowości Borszyn został zamontowany pawilon techniczno-socjalny służący jako świetlica okolicznym mieszkańcom oraz zaproszonym gościom podczas imprez sportowych, kulturalnych i informacyjnych. Pomieszczenie pozwoli na organizację spotkań miejscowego KGW oraz lokalnej społeczności w okresie jesienno-zimowym.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 

 

Nazwa programu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach

Tytuł projektu

,,W Modlnej stawiamy na zdrowie”

Numer umowy

824/RR/21

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 15.11.2021 r.

Beneficjent

Gmina Ozorków

Całkowita wartość projektu

12 338,20 zł

Dofinansowanie

9 870,56 zł

Wkład własny

2 467,64 zł

Opis działań

Dzięki realizacji projektu miejscowość Modlna zyskała nowe urządzenia do mini siłowni. Mieszkańcy mogą ćwiczyć na świeżym powietrzu, odpowiednio dbać o swoją kondycję fizyczną i zdrową sylwetkę.

Dodatkowe informacje: Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego