SESJA ABSOLUTORYJNA

Wielkość czcionki:

sesja 13Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski posiada 100% poparcia wśród radnych swojej gminy. 25 czerwca br. w Sali GOK odbyła się Sesja Rady Gminy Ozorków, na której najważniejszym tematem było podsumowanie roku 2019 z punktu widzenia pracy gminnego Samorządu, na czele z Wójtem Tomaszem Komorowskim. Po debacie na raportem o stanie gminy radni udzielili Wójtowi wotum zaufania, a następnie zatwierdzili w drodze uchwały sprawozdania - z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

W konsekwencji przeprowadzonej oceny pracy naszego Samorządu – udzielono jednogłośnie absolutorium Wójtowi Gminy Ozorków Tomaszowi Komorowskiemu. /Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 

 • sesja_01
 • sesja_02
 • sesja_03
 • sesja_04
 • sesja_05
 • sesja_06
 • sesja_07
 • sesja_08
 • sesja_09
 • sesja_10
 • sesja_11
 • sesja_12
 • sesja_13
 • sesja_14
 • sesja_15
 • sesja_16
 • sesja_17
 • sesja_18
 • sesja_19

Simple Image Gallery Extended