Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Wielkość czcionki:

konkosp1906Tym razem, zawody sportowo-pożarnicze dla druhów strażaków z  gminy Ozorków, miasta Ozorków i gminy Parzęczew zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Parzęczewie na czele z Prezesem Ryszardem Nowakowskim na terenie boiska piłkarskiego w Parzęczewie. Naturalnie, taki sprawdzian gotowości bojowej dla strażaków ochotników mógł się odbyć tylko przy ścisłej współpracy i niezbędnej pomocy funkcjonariuszy JRG PSP Ozorków z D-cą  mł. bryg. Jarosławem Jaczyńskim na czele, jednocześnie sędzią głównym zawodów.

Organizację strażacką miasta i gminy Ozorków reprezentowali - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP dh Władysława Sobolewski i Komendant Gminny Marian Kwaśniewski. Wójta Gminy Ozorków reprezentował na zawodach Z-ca Marian Lemański. Funkcję konferansjera imprezy powierzono dh Adamowi Świniuchowi. Kibice również nie zawiedli, strażackie widowisko w formie sportowego współzawodnictwa przyciąga zawsze wielu mieszkańców. W zawodach wzięły udział trzy nasze jednostki OSP, gdzie najpierw przeprowadzono konkurencję zwaną sztafetą pożarniczą 7 x 50m z przeszkodami, a następnie ćwiczenie bojowe  z użyciem motopomp./Szersza relacja w Gminniaku/. Pao

 • konkosp1901
 • konkosp1902
 • konkosp1903
 • konkosp1904
 • konkosp1905
 • konkosp1906
 • konkosp1907
 • konkosp1908
 • konkosp1909
 • konkosp1910
 • konkosp1911
 • konkosp1912
 • konkosp1913
 • konkosp1914
 • konkosp1915
 • konkosp1916
 • konkosp1917
 • konkosp1918
 • konkosp1919
 • konkosp1920
 • konkosp1921
 • konkosp1922
 • konkosp1923
 • konkosp1924
 • konkosp1925
 • konkosp1926
 • konkosp1927
 • konkosp1928
 • konkosp1929
 • konkosp1930
 • konkosp1931
 • konkosp1932
 • konkosp1933
 • konkosp1934
 • konkosp1935
 • konkosp1936
 • konkosp1937
 • konkosp1938
 • konkosp1939
 • konkosp1940
 • konkosp1941
 • konkosp1942

Simple Image Gallery Extended