Referat Finansowy


 • Kierownik - Małgorzata Steglińska - Buzak, tel. 42 277-14-44 wew. 112, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zakres Spraw:
 • Księgowość budżetowa, a w szczególności:

  1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu.
  2. Prowadzenie księgowości pozabudżetowej w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych.
  3. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu Gminy.
  4. Prowadzenie pełnej dokumentacji podatku VAT, w tym wystawianie faktur VAT.
  5. Prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej materiałów, wyposażenia i majątku trwałego.
  6. Naliczanie i księgowanie umorzeń środków trwałych.
  7. Wycena i rozliczanie inwentaryzacji.
 • Wymiar podatków i opłat oraz księgowość podatkowa, a w szczególności:

  1. Wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów.
  2. Prowadzenie ewidencji podatników.
  3. Prowadzenie rejestru podań o ulgi i umorzenia, w tym przygotowywanie decyzji w sprawach udzielania ulg, odroczeń, rozłożeń  na raty i umorzeń w zakresie podatków.
  4. Sporządzanie decyzji przypisów i odpisów podatków, prowadzenie rejestru przypisów i odpisów podatków oraz ich księgowanie.
  5. Gromadzenie i kontrola pod względem legalności oraz zgodności ze stanem faktycznym, deklaracji podatkowych.
  6. Wystawianie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz z zakresu podatków i opłat.
  7. Obsługa organizacyjna inkasentów oraz rozliczanie ich z zebranych podatków.
  8. Księgowanie wpływów należności podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz opłat lokalnych, w tym wystawianie dowodów wpłat.
  9. Prowadzenie spraw podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą na ternie gminy.
  10. Prowadzenie rejestru umów i aneksów umów Gminy Ozorków.
  11. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
 • Egzekucja podatkowa, a w szczególności:

  1. Rozliczanie zaległości w zakresie należności z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.
  2. Prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, w tym wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych podatnikom posiadającym zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych, prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów wykonawczych, wystawianie pism do Urzędów Skarbowych w sprawie umorzenia lub zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
 •  Obsługa kasowa, a w szczególności:

  1. Obsługa kasowa urzędu i klientów zewnętrznych w zakresie dokonywania wpłat i wypłat.
  2. Przygotowywanie materiałów analitycznych z dochodów i wydatków budżetu Gminy.
  3. Gospodarka w zakresie obrotu bezgotówkowego.

 

Dokumenty do porbrania:

ikona pdf - WNIOSEK O UDZIELENIE ULG W FORMIE ODROCZEŃ W PODATKU ROLNYM LUB PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ikona pdf - WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ikona pdf - WNIOSEK O UDZIELENIE ULG W FORMIE ROZŁOŻEŃ NA RATY W PODATKU ROLNYM LUB PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ikona pdf - WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ikona pdf - WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI USTAWOWEJ – ULGA INWESTYCYJNA

ikona pdf - WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI OD ZAKUPU GRUNTÓW

ikona pdf - WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI USTAWOWEJ – ULGA ŻOŁNIERSKA

ikona pdf - WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W FORMIE UMORZENIA W PODATKU ROLNYM I W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ikona pdf - WNIOSEK O UMORZENIE PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTÓWYCH

ikona pdf - ZAŚWIADCZENIE O DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

ikona pdf - ZAŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWY, POSIADANIU/NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO 

ikona pdf - ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

ikona pdf - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO NA TERENIE GMINY OZORKÓW DO CELÓW NOTARIALNYCH

ikona pdf - DL – DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ikona pdf - DN – DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ikona pdf - DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ikona pdf - IN – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

ikona pdf - DL – DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCHZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1