Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków

Wielkość czcionki:

Wyrzucanie zbędnych medykamentów do kosza na śmieci nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli wrzucimy je bez namysłu do kosza na śmieci to zawędrują na składowisko odpadów, gdzie powoli, ale systematycznie będą truć glebę i przesączać się do wód gruntowych, lub spłyną wodami powierzchniowymi. Wrzucenie ich do toalety powoduje skażenie, z którymi oczyszczalnie do końca sobie nie poradzą. Wtedy zawędrują do wód powierzchniowych. W konsekwencji przenikną do roślin, czy wody dostarczanej do gospodarstw domowych. Najlepszym dowodem są badania laboratoryjne, które wykazały szkodliwy wpływ nieutylizowanych farmaceutyków na żywe organizmy. Mogą wpływać na wielkość wylęgu płazów i ryb, czy doprowadzić do zaburzeń w proporcjach płci gatunków tych zwierząt. Grupą leków szczególnie szkodliwych dla środowiska, są antybiotyki. Zdaniem ekspertów Polacy kupują ich ogromne ilości, które często lądują po prostu w śmietnikach lub trafiają do kanalizacji wraz ze ściekami komunalnymi bądź szpitalnymi. Co więcej, taki stan rzeczy doprowadza do uodpornienia się niebezpiecznych drobnoustrojów.

Wykaz ustawionych pojemników:

Leśmierz

  • Apteka w Leśmierzu, Leśmierz 18/9

Solca Wielka

  • Apteka w Solcy Wielkiej 57

Sokolniki Las

  • Apteka w Sokolnikach Lesie, Plac Targowy


Do pojemnika można wrzucać:

  • tabletki, drażetki
  • ampułki
  • maści, proszki
  • syropy krople
  • roztwory w szczelnie zamkniętych
  • opakowaniach

Do pojemnika nie wolno wrzucać:

  • igieł i strzykawek