Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Ozorków do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Ozorków Raportu o stanie gminy.
Sesja, na której przedstawiony zostanie raport zaplanowana została na dzień 25 czerwca 2020 r.
Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Ozorków w roku 2019,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ozorków.
Rada Gminy Ozorków będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta zaplanowana jest na dzień 25 czerwca 2020 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata
z udziałem mieszkańców.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Ozorków.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków zgłoszenia.
Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Ozorków składać należy najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 16.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- elektronicznie: platforma EPUAP
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Przewodniczący Rady Gminy za pośrednictwem poczty elektronicznej wskaże mieszkańcowi, który chciałby zabrać głos w debacie, godzinę przybycia na obrady sesji. Osoba ta, będzie musiała dostosować się do obowiązującego w tym czasie reżimu sanitarnego.


Przewodniczący Rady Gminy Ozorków

Waldemar Szcześniak