Nowe zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt.

Urząd Gminy Ozorków informuje, że z dniem 18.10.2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., poz. 1605). Ww. ustawa wprowadza m.in. zmiany do ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Oznacza to, że od 18 października 2016r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt, w szczególności trzody chlewnej. W załączeniu informacja na ten temat.

Świadectwa zdrowia ASF

Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Zgierzu

Szczegóły w załączniku.

Afrykański pomór świń

Urząd Gminy Ozorków informuje, że z powodu wzrostu wykrywanej liczby ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń /ASF/na terytorium Polski oraz krajów sąsiadujących z Polską, zwiększyło się ryzyko przeniesienia tej choroby na teren naszego województwa. Dane w tym zakresie umieszczone są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl. W załączeniu informacje dotyczące objawów tej choroby oraz postępowania w przypadku jej podejrzeń.