Działki oraz lokale gminne na sprzedaż

  • Drukuj
Wielkość czcionki:

 


 

miejscowość Leśmierz, budynek nr 25 i 27
lokal / nr działki Lokal nr 16 / działka nr 20/3
nr księgi wieczystej LD1G/00049225/6
powierzchnia Lokal o powierzchni 172,13 m2 wraz z udziałem ułamkowym 17213/112909 z działki gruntu nr 20/3 oraz w częściach wspólnych nieruchomości.
opis

Lokal mieści się na parterze budynku i składa się z 2 sal, sklepu, sieni, pokoju socjalnego, 2 łazienek, sali głównej i kotłowni.

Media – elektryczność, woda i kanalizacja w budynku.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Stan techniczny lokalu wymaga gruntownego remontu, wymiany instalacji, tynków, posadzek i stolarki. Zły stan stropu i pokrycia dachowego (eternit).

MPZP Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej ozn. K14MN/MR.
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
link do uchwały/zarządzenia Zarządzenie Nr 411/2020 Wójta Gminy Ozorków z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 16 usytuowanego w budynku nr 27 na działce oznaczonej nr 20/3 położonej w obrębie i miejscowości Leśmierz.
termin przetargu  I kwartał 2020r.
kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 ikona pdf - Informacja z dnia 27 marca 2020 roku dot. wyniku VIII przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 16 usytuowanego w budynku nr 27 na działce oznaczonej 20/3 w miejscowości Leśmierz.

les1 | les2 | les3

 


 

miejscowość Sokolniki-Las
nr działki 172/2
nr księgi wieczystej LD1G/00014148/8
powierzchnia 0,1415 ha
opis

Nieruchomość położona w zachodniej części Sokolnik-Lasu, przy ulicy 1 Maja 45,
w odległości ok. 3km od Ozorkowa, ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zalesione, podzielone na działki budowlane, w większości bez zabudowy.

Działka budowlana, niezabudowana w kształcie prostokąta, częściowo ogrodzona,
z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, ul. 1 Maja.

Teren działki częściowo porośnięty lasem, zabudowa nie wymaga usunięcia drzewostanu.

Instalacja elektryczna NN oraz wodociąg gminny w ul. 1 Maja.

MPZP Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 05MN
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
cena wywoławcza  104 427 zł
wadium 10 442,70 zł
termin dostarczenia wadium  12.02.2021r
termin przetargu  18.02.2021r. godz. 10.00
link do uchwały/zarządzenia Zarządzenie Nr 646/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 172/2 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las
kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

  dzialki 5 dzialki 6 dzialki 7 dzialki 8

 

ikona pdf - Informacja z dnia 18 grudnia 2020 roku dot. wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 172/2 położonej w miejscowości Sokolniki-Las.

 


 

miejscowość Sokolniki-Las
nr działki 171/3
nr księgi wieczystej LD1G/00014148/8
powierzchnia 0,1200 ha
opis

Nieruchomość położona przy ulicy 1 Maja, w odległości ok. 3km od Ozorkowa,
ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zalesione, podzielone na działki budowlane, w większości bez zabudowy.

Działka budowlana, niezabudowana w kształcie trapezu prostokątnego, częściowo ogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, ul. 1 Maja.

Teren nieruchomości porośnięty drzewami - wymagane usunięcie części drzewostanu.

Instalacja elektryczna NN w ulicy Wodnej i 1 Maja oraz wodociąg gminny w ul. 1 Maja.

MPZP Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 05MN
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
cena wywoławcza  73 800zł w tym podatek Vat 23%
wadium  7 380 zł
termin dostarczenia wadium 12.02.2021r
termin przetargu 18.02.2021r. godz. 12.00
link do uchwały/zarządzenia

Zarządzenie Nr 647/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 171/3 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las

kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

dzialki 1 dzialki 2 dzialki 3 dzialki 4

 

 ikona pdf -  Informacja z dnia 18 grudnia 2020 roku dot. wyniku VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 171/3 położonej w miejscowości Sokolniki-Las.

 


 

 

miejscowość Sokolniki-Las
nr działki 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5
nr księgi wieczystej LD1G/00065056/8
powierzchnia Po 0,1000 ha wraz z udziałem 1/6 w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 4150/6    
o powierzchni 0,2365 ha.
opis

Nieruchomości położone w południowo-zachodniej części Sokolnik-Lasu, na obszarze osady Piaski Wróblewskie, przy ulicy Piaski Wróblewskie 23, w odległości ok. 3km
od Ozorkowa, ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz małe kompleksy leśne.

Działki budowlane, niezabudowane, nieogrodzone, w kształcie prostokąta
o wymiarach 42m na 23,8m. Działka 4150/5 posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta o wymiarach 43m na średnio 23,3m, spowodowany koniecznością wydzielenia łopatki do zawracania. Działki dłuższym bokiem przylegają do drogi wewnętrznej.

Teren działek porośnięty lasem, grunt piaszczysty. Zabudowa działek wymaga usunięcia części drzewostanu.

Instalacja elektryczna NN oraz wodociąg gminny w ul. Piaski Wróblewskie.

Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty uzbrojenia terenu i utrzymania drogi wewnętrznej. Uzbrojenie mediami wymaga wykonania wspólnych przyłączy w drodze wewnętrznej 4150/6. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działce 4150/6 w związku z budową
i eksploatacją sieci wodociągowej na rzecz Gminy Ozorków.

MPZP Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 67MN
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
cena wywoławcza działek o nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4 – 73 800 zł w tym podatek Vat 23%
działki o nr 4150/5 – 67 650  zł w tym podatek Vat 23%
wadium działki nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4 – 7 380  zł
działka nr 4150/5 – 6 764 zł
termin dostarczenia wadium do 19.02.2021
termin przetargu  25.02.2021 zgodnie z harmonogramem
link do uchwały/zarządzenia

Zarządzenie Nr 653/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5 położonych w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las

kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

 

dzialki 1 dzialki 2 dzialka Wroblewskie

 

ikona pdf - Informacja z dnia 22 grudnia 2020 roku dot. wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sokolniki-Las, oznaczonych nr działek 4150/1, 4150/2, 4150/3, 4150/4, 4150/5

 


 

miejscowość Sokolniki-Las
nr działki 4150/7
nr księgi wieczystej LD1G/00065056/8
powierzchnia 0,1505 ha wraz z udziałem 1/6 w drodze dojazdowej stanowiącej działkę 4150/6    
o powierzchni 0,2365 ha.
opis

Nieruchomość położona przy ulicy Piaski Wróblewskie 23, w odległości ok. 3km
od Ozorkowa, ok. 10km od Zgierza i ok. 25km od Łodzi. W okolicy znajduje się zabudowa letniskowa i mieszkaniowa jednorodzinna oraz małe kompleksy leśne.

Działka budowlana, niezabudowana, w kształcie trapezu prostokątnego, nieogrodzona, porośnięta lasem, grunt piaszczysty.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ul. Wiosennej (gm. Zgierz), działka drogowa 4150/6 stanowi drogę wewnętrzną i zapewnia dojazd do ul. Piaski Wróblewskie
(gm. Ozorków).

Instalacja elektryczna NN oraz wodociąg w ul. Wiosennej oraz w ul. Piaski Wróblewskie,
na działce znajduje się hydrant przeciwpożarowy.

Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty uzbrojenia terenu i utrzymania drogi wewnętrznej. Uzbrojenie mediami wymaga wykonania wspólnych przyłączy w drodze wewnętrznej 4150/6. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na działce 4150/6 w związku z budową i eksploatacją sieci wodociągowej na rzecz Gminy Ozorków.

MPZP Tereny zabudowy jednorodzinnej, ozn. w planie symbolem 67MN
forma zbycia Sprzedaż w trybie przetargowym
cena wywoławcza  100 000 zł z podatkiem Vat 23%
wadium  10 000 zł
termin dostarczenia wadium 19.02.2021r. 
termin przetargu 25.02.2021r. 
link do uchwały/zarządzenia

Zarządzenie Nr 652/2021 Wójta Gminy Ozorków z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia VII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 4150/7 położonej w obrębie geodezyjnym i miejscowości Sokolniki-Las

kontakt Referat Administracji i Gospodarowania Mieniem pok. 14 – tel. 42 277 14 46 wew. 223, zagospodarowanie przestrzenne pok. 3 – tel. 42 277 14 46 wew. 113.

  dzialki 09   dzialki 10

 

ikona pdf -  Informacja z dnia 22 grudnia 2020 rokudot. wyniku VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki-Las, oznaczonej nr działki 4150/7.

 


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (doc02184020191009142301.pdf)Mapka informacyjna 139 kB
Pobierz plik (doc02184120191009142400.pdf)Mapka informacyjna 2 112 kB