NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

przed nab 15

Złóż wniosek o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Wielkość czcionki:

azbestGmina Ozorków informuje właścicieli nieruchomości posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu), iż mogą ubiegać się o nieodpłatny odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wolno leżących na swoich posesjach.

Do 15 kwietnia 2019 r. można składać wnioski na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest wolno leżących z terenu Gminy Ozorków. Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 5, tel. 42 277 14 44 wew. 120.

Druk wniosku można pobrać również pod adresem: www.ug-ozorkow.pl, zakładka Aktualności.

 Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę Ozorków tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

 

 ikona pdf - Wniosek o odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wolno leżących na posesjach na terenie Gminy Ozorków