NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

przed nab 15

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Wielkość czcionki:

LOM logoRoli Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w obecnie opracowywanej nowej perspektywie finansowej 2021-2027, możliwościom nawiązania nowych form współpracy oraz sprawom bieżącym związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia poświęcone było spotkanie Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego z Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny Joanną Skrzydlewską oraz zastępcą Dyrektora Biura Stowarzyszenia Magdaleną Jarugą.

- W związku z nową perspektywą unijną powoli przymierzamy się do określenia kierunków rozwoju Gminy Ozorków z naciskiem na planowane inwestycje, które pod względem swojej złożoności i wysokich kosztów realizacji będziemy chcieli dofinansować przy udziale środków zewnętrznych – powiedział Wójt Gminy Ozorków Tomasz Komorowski.

Podczas spotkania poruszona została kwestia termomodernizacji siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej. Warto przypomnieć, że pod koniec ubiegłego roku Gmina Ozorków w ramach Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ złożyła fiszę projektową, wykazując tym samym zainteresowanie aplikowaniem o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202. Oś IV – Gospodarka Niskoemisyjna.

- Obecnie nasz projekt znajduje się na liście rezerwowej, ale jak podkreślili moim dzisiejsi goście, są szanse na jego realizację, jednak o szczegółach inwestycji będzie można mówić dopiero po podpisaniu umowy. Liczę, że dojdzie ona do skutku, szczególnie, że samorząd Gminy Ozorków w trosce o zapewnienie odpowiednich warunkom druhom ochotnikom z Solcy Wielkiej od lat przymierza się do wykonania tego zadania – dodaje wójt Tomasz Komorowski.

W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja byłaby realizowana na przestrzeni 2021-2022 roku. W jej wyniku efektywność energetyczna budynku zwiększy się o minimum 25%, co przełoży się na zmniejszenie rocznego zużycia energii.

Orientacyjny koszt całkowity projektu opiewa na 800 000,00 zł.

/Red./

LOM 1