Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW)

Wielkość czcionki:

Zaproszenie do udziału w ogólnoeuropejskiej inicjatywie pod nazwą Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) ustanowionej od 20 do 26 września 2021r. a mającej na celu zwiększenie widoczności działań, projektów i wydarzeń promujących zrównoważony rozwój oraz wdrażanie Agendy 2030 wraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Do udziału zaproszono: uczniów, studentów, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, przedstawicieli środowisk naukowych, samorządu oraz przedsiębiorców oraz wszystkie osoby, dla których kwestie zrównoważonego rozwoju są ważne.

 ESDW 21