Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wielkość czcionki:

zw akcRolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Ozorków, przypominamy, że zbliża się pierwszy termin składania wniosków o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.   

Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie:    
1 lutego 2021 r. - 1 marca 2021 r. pokój nr 20
pn, śr, czw. 8.00 - 15.00
wt. 8.00-16.00
pt. 8.00-14.00

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument (lub jego kopię) wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.  

Uprzejmie informujemy, że została wprowadzona dodatkowa procedura wydawania ww. dokumentu, tj. forma dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym, który będzie przesyłany na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę e PUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).